Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Oficiálne stránky Lietavská Lúčka

Obec Lietavská Lúčka

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva

Pozývame Vás  na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: LESNÝ A PASIENKOVÝ URBARIAT  SPOLOČENSTIEV  OBCE LIETAVSKÁ LÚČKA, HÁJ, ktoré sa uskutoční: 16.03.2017 (štvrtok) o 16.00 hodine v Dome kult ...viac...

Zverejnené 14.2.2017


 

Výročná schôdza Urbár - Ilové

Výročná členská schôdza Urbáru Ilové, p.s. Lietavská Lúčka bude  dňa 31. 3. 2017 (piatok)  o 17.00  h v Dome kultúry v Lietavskej Lúčke.
viac...

Zverejnené 13.2.2017


 

Daň z nehnuteľností rok 2017

obr_dan

Obecný úrad v Lietavskej Lúčke oznamuje občanom, že daň z nehnuteľností, psa a poplatky za odvoz komunálneho odpadu na rok 2017 sa vyberajú po obdržaní rozhodnutia o vyrúbení dane a poplatku. viac...

Zverejnené 8.2.2017


 

Zatvorená Lekáreň

zank_lekaren

Lekáreň Lietavská Lúčka oznamuje občanom, že prevádzka bude v dňoch 20.02.-03.03.2017 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.
viac...

Zverejnené 6.2.2017


 

Registrácia

Obec Lietavská Lúčka ponúka návštevníkom webovej stránky obce možnosť zaregistrovať sa a nechať sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke. Využite novú možnosť získania informácií o dianí v ...viac...

Zverejnené 24.2.2015


 

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Stavba Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - stavebné objekty:
527-00 Preložka vodovodu DN 200 v križovatke Lietavská Lúčka
528-00 Preložka vodovodu DN 700 v križovatke Lietavská Lúčka ...viac...

Zverejnené 20.2.2017


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Lietavská Lúčka, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súl ...viac...

Zverejnené 15.2.2017


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebník: SEJONG Slovakia, s.r.o., Žilisnká cesta 469/82, 013 11  Lietavská Lúčka
stavba: Spoločná prípojka kanalizácie
viac...

Zverejnené 10.2.2017


 

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Lietavská Lúčka ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Lietavská Lúčka v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa ne ...viac...

Zverejnené 7.2.2017


 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 od. 1,2 zák. č. 282/2015 Z. z.

Okresný úrad Žilina
odbor výstavby a bytovej politiky
Andreja Kmeťa č. 17, 010 01  Žilina
Vec: Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1,2 zák. č. 282/2015 Z. z.< ...viac...

Zverejnené 23.11.2016


 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 od. 1,2 zák. č. 282/2015 Z. z.

Okresný úrad Žilina
odbor výstavby a bytovej politiky
Andreja Kmeťa č. 17, 010 01  Žilina
Vec: Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1,2 zák. č. 282/2015 Z. z.< ...viac...

Zverejnené 30.9.2016


 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 od. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

Okresný úrad Žilina
odbor výstavby a bytovej politiky
Andreja Kmeťa č. 17, 010 01  Žilina
Vec:  „Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. ...viac...

Zverejnené 26.8.2016


 

webygroup

dnes je: 21.2.2017

meniny má: Eleonóra

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1649315

Úvodná stránka