Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Oficiálne stránky Lietavská Lúčka

Obec Lietavská Lúčka

Návrh zadania pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, oznámenie o začatí prerokovávania, žiadosť o podanie pripomienokVytlačiť
 

Obec Lietavská Lúčka v zmysle zák.č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení ako i vyhl. č. 55/2001 Z. z. obstaráva územný plán obce.

V tejto súvislosti podľa § 20, ods.(3) zák.č. 50/1976 Zb. v platnom znení oznamuje  začatie prerokovania návrhu zadania pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka a predkladá ho na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli obce  ako i na webovej stránke obce: www.lietavskalucka.sk a na uplatnenie pripomienok.

Návrh zadania obsahuje návrh cieľov a požiadaviek, ktoré treba riešiť v územnom pláne obce Lietavská Lúčka, ako i požiadavky na formu, rozsah a obsah územného plánu obce.

Verejnosť t.j. fyzické a právnické osoby (občania, spoločenské organizácie, podnikateľské subjekty...) sú  oprávnené  podať  pripomienky  k  návrhu zadaniu v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, a to na Obecný úrad Lietavská Lúčka.

Na pripomienky uplatnené po uplynutí stanovenej lehoty sa nebude prihliada


 
 

webygroup

dnes je: 24.2.2018

meniny má: Matej

Počasie

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

2879466

Úvodná stránka