Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Oficiálne stránky Lietavská Lúčka

Obec Lietavská Lúčka

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Lietavská Lúčka ako prípad hodný osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Obec Lietavská Lúčka v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nebytový priestor č. 4, nachádzajúci sa v Hasičskej zbrojnici v Lietavskej Lúčke, ul. Žilinská cesta, o celkovej výmere 20,00 m2 :

Obec Lietavská Lúčka je vlastníkom stavby so súp. č. 14, na ul. Žilinská cesta v Lietavskej Lúčke, nachádzajúci sa v katastrálnom území Lietavská Lúčka, zapísaný na liste vlastníctva č. 1033 na katastrálnom odbore Okresného úradu Žilina, v ktorej sa nachádza predmet nájmu.

Nájomcom bude:   Ing. Stanislav Gejdoš, Cementárenská 85/33, Lietavská Lúčka,
IČO: 48234494

Výška nájomného je stanovená na za kalendárny rok nasledovne
ostatné priestory: 5,97 € /m2/rok
kancelárske priestory: 7,30 € /m2/rok

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Prípad hodný osobitného zreteľa je zdôvodnený tým, že budova hasičskej zbrojnice nie je prioritne určená na prenájom. Uvedený priestor svojou veľkosťou a polohou v budove nie je využiteľný na komerčné účely.


 
 

webygroup

dnes je: 24.2.2018

meniny má: Matej

Počasie

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

2879508

Úvodná stránka