Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Oficiálne stránky Lietavská Lúčka

Obec Lietavská Lúčka

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Lietavská Lúčka ako prípad hodný osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Obec Lietavská Lúčka v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nebytový priestor – klubovňu, nachádzajúci sa v Lietavskej Lúčke, v Dome kultúry so súp. č. 467 postavenom na parc. č. C – KN 144/1, v   k. ú. Lietavská Lúčka, o celkovej výmere 39,00 m2 nachádzajúci sa na prízemí budovy označený ako :

klubovňa                                                            39,00 m2

Nájomcom bude : Občianske združenie Rodinné centrum Lúčik, IČO: 51176238

Výška nájomného je stanovená na 200,00 €/za kalendárny rok

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Prípad hodný osobitného zreteľa je zdôvodnený výkonom verejnoprospešnej činnosti, ktorej obsahom je zabezpečenie programu pre rodičov s deťmi od narodenia do troch (resp. šiestich)  rokov zameranej na plnohodnotné strávenie času pohybovými aktivitami, tvorivými dielňami besedami a prednáškami.


 
 

webygroup

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Počasie

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

3213524

Úvodná stránka