Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Oficiálne stránky Lietavská Lúčka

Obec Lietavská Lúčka

Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania Vytlačiť
 

Okresný úrad Žilina
odbor výstavby a bytovej politiky
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina

Informácia o skončení vlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastnení“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť

o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu
„Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala“

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné informácie:

  • účel vyvlastnenia: trvalý záber pozemku resp. parcely v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala"
  • údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava, IČO: 35919001
  • katastrálne územie: Lietavská Lúčka
  • parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KN-C 1172/62 na LV č.2763

Podľa ust. § 10 zákona o vyvlastňovaní, informujeme o ukončení vyvlastňovacieho konania vedenom pod spisovým číslom: OU-ZA-OVBP2-2017/016320/KUL vydaním rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.06.2018.


 
 

webygroup

dnes je: 20.9.2018

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

Počasie

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

3350259

Úvodná stránka