Oficiálne stránky Lietavská Lúčka

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 27
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
20180002SPORT SERVICE, s.r.o,Diaková 111,038 02,DiakováObjednávame u Vás sieť na futbalovú bránu - 2 kusynestanovený 161,88 €N
3018310717DOXX-Stravné lístky, s.r.o,Kálov 356,010 01,ŽilinaNákup stravných lístkovnestanovený4 006,00 €N
321800040KP, s.r.o,Kragujevská 398,010 01,ŽilinaElektromontážne práce - úprava priestorov ZS26.1.2018 269,56 €N
299475STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o,Pezinská 56,901 01,MalackyStavebný materiál - úprava priestorov v ZS24.1.2018 507,29 €N
6001704063BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o,Padlých hrdinov 60,82106,BratislavaNákup kniíh do obecnej knižnice26.1.2018 229,90 €N
8201365745Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,BratislavaTelefónne poplatkynestanovený27,98 €N
42018Vladimír Pernica,Lichardova 8509/40,010 01,ŽilinaDemontáž vianočného osvetlenia - stromček24.1.2018 336,00 €N
3017120426Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaEnergia - nedoplatok r.2017 - Ocu26.1.201892,70 €N
3017120425Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaEnergia - nedoplatok r. 2017 - DK26.1.2018 452,20 €N
3017120427Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaEnergia - nedoplatok r. 2017 - ZS26.1.2018 254,83 €N
3017120431Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaEnergia - nedoplatok r. 2017 - DK26.1.2018 197,44 €N
304804821Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaElektrická energia - vyúčtovanie r. 2017preplatoknestanovený 433,34 €N
1020180015GRANTUM s.r.o.,Karpatská 3106/3,010 08,ŽilinaNásledná monitorovacia správa/projekty SR-ČR/nestanovený 200,00 €N
7200000214ENERGA Slovakia s.r.o,Mlynské Nivy 48,821 09,BratislavaDodávka plynunestanovený1 478,82 €N
20181KT Med s.r.o,Cementárenská 65,013 11,Lietavská LúčkaLekárske posudky - 2 osoby24.1.201813,94 €N
Položky 1-15 z 27
Faktúry » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 377
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2017112765T+T a.s.,A. Kmeťa 18,01001,ŽilinaPoplatok za vývoz odpadunestanovený 139,49 €N
2017112763T+T a.s.,A. Kmeťa 18,01001,ŽilinaVývoz odpadu - občanianestanovený2 345,00 €N
2017112764T+T a.s.,A. Kmeťa 18,01001,ŽilinaVývoz odpadu - POnestanovený 660,66 €N
2017/21Mikušík Michal - AGRO DVOR,Na Vápenicu 443/36,01311,Lietavská LúčkaOdhŕňanie snehunestanovený 510,00 €N
1020170691DUMIS, s.r.o,Závodská cesta 3911/24,010 01,ŽilinaKamenivo na posyp ciest/22 ton vrátane dopravy/nestanovený 214,69 €N
2380291353Lyreco CE, SE,Na Pántoch 18,831 06,BratislavaAdministratívne potrebynestanovený 140,08 €N
6105996109Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,BratislavaTelefónne poplatky29.12.201727,98 €N
3171090498Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVodné, stočné - budova OcU, zdravotné stredisko29.12.2017 182,57 €N
3171090991Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVodné,stočné - cintorín, DS29.12.2017 392,31 €N
3171091126Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVodné, stočné - PZ29.12.201721,18 €N
3171091100Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVodné, stočné - byty nad DS29.12.2017 776,00 €N
3171091824Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVodné, stočné - rodinné domy, 11BJ, kaštieľ-byty29.12.20171 178,19 €N
3171091853Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVodné-stočné - DK29.12.2017 101,19 €N
0102017Mária Špenerová - MARUŠKA,Hálkova 2754/17,010 01,ŽilinaVýroba DVD pre súbor Lúčanka29.12.201738,00 €N
217084751LIVONEC SK, s.r.o,Tulská 33,01008,ŽilinaRevízie elektrickej inštalacíe, odborné skúšky/el.zariadenia v budovách Ocu/29.12.20171 409,82 €N
Položky 1-15 z 377
Faktúry » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 398
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2016121410T+T a.s.,A. Kmeťa 18,01001,ŽilinaVývoz VKKnestanovený 357,41 €N
2016112637T+T a.s.,A. Kmeťa 18,01001,ŽilinaPoplatok za manipuláciu na skládkenestanovený 160,41 €N
2016112636T+T a.s.,A. Kmeťa 18,01001,ŽilinaVývoz odpadu - občanianestanovený2 312,17 €N
2016112638T+T a.s.,A. Kmeťa 18,01001,ŽilinaVývoz odpadu - POnestanovený 724,54 €N
3161095279Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVodné, stočné - byty, rodinné domynestanovený1 061,36 €N
3161095429Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVodné, stočné - DKnestanovený99,91 €N
3161094869Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVodné- cintorínnestanovený 311,02 €N
1732016MUDr. Martin Tompoš, s.r.o.,Vysokoškolákov 31,010 01,ŽilinaLekársky pousdoknestanovený13,28 €N
A-Wings s.r.o,Hnilecká 17,821 09,BratislavaStoličky plastové - chodba ocunestanovený 648,00 €N
3161094032Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVodní, stočné - byty DS29.12.2016 526,81 €N
3161093921Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVodné, stočné - DS, cintorín29.12.2016 166,14 €N
3161093594Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVodné - stočné - PZ29.12.201622,72 €N
OPS/1892/2016Prima banka Slovensko a.s.,Hodžova 1,010 11,ŽilinaPoplatok za ročné vedenic účtu majiteľacenných papierov20.12.201660,38 €N
7611147265Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,BratislavaTelefonne poplatkynestanovený30,10 €N
2380242591Lyreco CE, SE,Na Pántoch 18,831 06,BratislavaNákup materiálu - administratívne potrebynestanovený 210,79 €N
Položky 1-15 z 398
Faktúry » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 369
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
3151092165Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaVodné, stočné - PZ21.1.201615,90 €N
3151097266Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVodní,stočné - DK21.1.2016 120,34 €N
3151097164Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVodné,stočné - byty, rodinné domy21.1.20161 241,00 €N
3780946412Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelefónne poplatky18.1.201682,70 €N
3151090506Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,Žilinavodné,stočné /ZS, pamätník, fontána/nestanovený 246,33 €N
0024321697Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A,821 09,BratislavaTelefónne poplatky28.12.201575,92 €N
1083ČaS ENERGO PLUS s.r.o.,Oremburská 10,974 01,Banská BystricaSvetelotechnické meranie verejného osvetleniav obci29.12.20155 152,20 €N
3151092149Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVodné,stočné - byty nad DSnestanovený 685,76 €N
3151092024Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVodné,stočnénestanovený 183,58 €N
15080341LIVONEC, s.r.o,Hraničná 13,010 01,ŽilinaFunkcia technika BOZPnestanovený66,00 €N
1115005885IMAO electric, s.r.o,Mládežnícka 108,017 01,Považská BystricaModernizácia verejného osvetlenia v obci28.12.2015 183 600,00 €N
7511153178Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,BratislavaTelefónne poplatky30.12.201526,09 €N
501253585Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9,97599,Banská BystricaŽilinský večerník - predplatné 201621.12.201510,40 €N
Richard Kőhler s.r.o,J. Bytčiančina 323/14,013 11,Lietavská LúčkaFotodokumentácia z akcie"umenie v srdci"21.12.2015 120,00 €N
150051Richard Kőhler s.r.o,J. Bytčiančina 323/14,013 11,Lietavská LúčkaPríprava a tlač kalendára - A3 - plnofarebný21.12.2015 700,00 €N
Položky 1-15 z 369
Faktúry » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 449
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
3043514585DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilinastravné lístky19.12.20141 046,00 €Prevodný príkaz
1403023738Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystricažilinský večerník12.12.201410,00 €Prevodný príkaz
3141043531Severoslovenské vodárne a kanalizácie, Bôrická cesta 1960, 01057 Žilinavodné-DS-bytynestanovený 706,21 €Prevodný príkaz
3141043403Severoslovenské vodárne a kanalizácie, Bôrická cesta 1960, 01057 Žilinavodné-cintoríny,DSnestanovený 182,82 €Prevodný príkaz
3141043541Severoslovenské vodárne a kanalizácie, Bôrická cesta 1960, 01057 Žilinavodné-PZnestanovený43,14 €Prevodný príkaz
3141041596Severoslovenské vodárne a kanalizácie, Bôrická cesta 1960, 01057 Žilinavodné-ZS,fontána,pamätníknestanovený 156,68 €Prevodný príkaz
14083707LIVONEC, s.r.o, Hraničná 13, 01008 ŽilinaBOZP30.12.201459,75 €Prevodný príkaz
2380164579Lyreco CE, SE, Na Pántoch 18, 83106 Bratislavatonery30.12.2014 139,34 €Prevodný príkaz
7411630690Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislavatelefónnestanovený25,99 €Prevodný príkaz
301404591TES Media, s.r.o, Kragujevská 375/44, 01001 Žilinapreloženie kábla30.12.2014 158,40 €Prevodný príkaz
292014Seidl Juraj, J. Sklenára 15, 01001 Žilinavýrub30.12.2014 762,00 €Prevodný príkaz
OPS11072014Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 01011 Žilinapoplatok-cenné papiere3.12.201439,96 €Prevodný príkaz
1141161CART PRINT s.r.o, Štúrova 57/B, 94901 Nitradaňové tlačivá12.12.201430,77 €Prevodný príkaz
5277862785Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislavatelefon23.12.201480,02 €Prevodný príkaz
2380164124Lyreco CE, SE, Na Pántoch 18, 83106 Bratislavaadministratívne potreby30.12.2014 157,08 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 449

Faktúry došlé rok 2013


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktúry došlé v roku 2012


 

Faktúry došlé v roku 2011


 


2879455

Úvodná stránka