Oficiálne stránky Lietavská Lúčka

Objednávky

Objednávky » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: 2018
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 1-15 z 49
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
O2018/11050TERMOSERVIS SK s.r.o,Horný VaL 8/17,01001,ŽilinaObjednávame opravu a chemický preplachkotlov na ul. Skalka 28 18.5.2018 400,00 €
O2018/11049Richard Kőhler s.r.o,J. Bytčiančina 323/14,013 11,Lietavská LúčkaZhotovenie fotodokumentácie80. výročie vzniku školy v Lietavskej Lúčke 18.5.2018 120,00 €
O2018/11048PRIMUS spol. s r.o.,ŽIlinská cesta 531/102,013 11,Lietavská LúčkaObjednávame u Vás nádoby na odpad120 litrové - 20ks 16.5.2018 547,92 €
O2018/11047Moravčík Ivan, Ing. - IVOMOS,Borová 3295/36,010 07,ŽilinaČinnosti vo verejnom obstarávaní : "rozšírenievodovodu a splaškovej kanalizácie II.etapa" 16.5.2018 480,00 €
O2018/11046COPYTECH, s.r.o,84,01311,PorúbkaObjednávame u Vás tonery/2 ks -ADLER, 1 ks HP/ 16.5.2018 215,00 €
O2018/11045MATRANS SK, s.r.o,Dolinský potok 1332/37A,024 01,Kysucké Nové MestoZhotovenie strešného plášťa na Hasičskej zbrojniciv Lietavskej Lúčke podľa cenovej ponuky/celková suma bez DPH - prenos daňovej povinnosti/10.5.20186 630,09 €
O2018/11044SIEDL, s.r.o,J.Sklenára 15,010 01,ŽilinaOšetrenie drevín, štiepkovanie, odvoz/cintorín, ul. Chmeliara, areál ZŠ/ 10.5.2018 996,00 €
O2018/11043 Anton PoštekGeometrický plán /Ilové - Zvonica, p.Zvarík/7.5.2018 544,00 €
O2018/11042OKNO-STAV, s.r.o,Hečkova 2534/30,010 01,ŽilinaVýmena okenného kovania 7.5.2018 150,00 €
O2018/11041JARS elektro, s.r.o,Kuzmányho 8428/20A,010 01,ŽilinaOprava NN vedenia - parkovisko SkalkaLietavská Lúčka podľa predloženej cenovej ponuky 4.5.20183 249,92 €
O2018/11040JARS elektro, s.r.o,Kuzmányho 8428/20A,010 01,ŽilinaPrekládka NN kábla - cintorín Ilovépodľa predloženej cenovej ponuky 4.5.20181 597,90 €
O2018/11039JARS elektro, s.r.o,Kuzmányho 8428/20A,010 01,ŽilinaÚprava verejného osvetlenia - cintorín Ilovépodľa predloženej cenovej ponuky 4.5.20182 250,48 €
O2018/11037BROS Computing s.r.o,010 01,ŽilinaGDPR 27.4.2018 210,00 €
O2018/11036Lyreco CE, SE,Na Pántoch 18,831 06,BratislavaAdministratívne potreby 20.4.201818,00 €
O2018/11035Tomáš Mikula - ELMIK,Staničná 502,952 01,VrábleOprava miestneho rozhlasu 20.4.201890,00 €
Položky 1-15 z 49
Objednávky » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: 2017
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 1-15 z 113
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
O2017/11113DUMIS, s.r.o,Závodská cesta 3911/24,010 01,ŽilinaObjednávame u Vás kamenivo na posyp ciest/22 ton vrátane dopravy/ 27.12.2017 220,00 €
O2017/11112Mária Špenerová - MARUŠKA,Hálkova 2754/17,010 01,ŽilinaObjednávame výrobu DVD pre súbor Lúčanka 18.12.201738,00 €
O2017/11111Peter Kysučan,Mojš 262,010 01,ŽilinaObjednávame si u Vás odtráneneie závadpo revíziách 18.12.20171 510,00 €
O2017/11110Lyreco CE, SE,Na Pántoch 18,831 06,BratislavaAdministratívne potreby 18.12.2017 140,00 €
O2017/11109JARS elektro, s.r.o,Kuzmányho 8428/20A,010 01,ŽilinaObjednávame rozšírenie VO v obciv zmysle predloženej cenovej ponukyk verjnému obstarávaniu18.12.20172 958,11 €
O2017/11108Moravčík Ivan, Ing. - IVOMOS,Borová 3295/36,010 07,ŽilinaČinnosť vo verejnom obstarávaní na zákazku"rekonštrukcia verejného osvetlenia" 1.12.2017 240,00 €
O2017/11107LIVONEC SK, s.r.o,Tulská 33,01008,ŽilinaRevízie elektrickej inštalácie, revízie kotolní,prehliadka a preventívna údržba pož.uzáverovv budovách v majetku obce1.12.20171 410,00 €
O2017/11106JARS elektro, s.r.o,Kuzmányho 8428/20A,010 01,ŽilinaRekonštrukcia verejného osvetleniapodľa zaslanej cenovej ponuky 30.11.20177 963,55 €
O2017/11105Lyreco CE, SE,Na Pántoch 18,831 06,BratislavaObjednávame u Vás administratívne potreby 20.11.2017 324,00 €
O2017/11104Dobrovoľná požiarna ochrana SR,Kutuzovova,831,BratislavaŠkolenie členov DHZ vrátane záv.skúšok3 osoby 14.11.2017 150,00 €
O2017/11103FROGMAN s.r.o,Komenského 25,76302,ZlínPlastové obálky 13.11.201758,00 €
O2017/11102KP, s.r.o,Kragujevská 398,010 01,ŽilinaŽiarovky na vianočný stromček 13.11.2017 140,00 €
O2017/11101CONNECT - Marczibál Zsolt,56,925 41,Kráľov BrodObjednávame u Vás daňové tlačivá 13.11.20176,60 €
O2017/11100BROS Computing s.r.o,010 01,ŽilinaObjednávame zabezpečenie mandátnneho certifikátuspolu s inštaláciou - e-Government 10.11.201795,00 €
O2017/11099Richard Kőhler s.r.o,J. Bytčiančina 323/14,013 11,Lietavská LúčkaObjednávame u Vás zhotovenie a tlač kalendárov do domácností10.11.20172 604,00 €
Položky 1-15 z 113
Objednávky » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: 2016
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 1-15 z 113
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
O2016/11113IMAO electric, s.r.o,Mládežnícka 108,017 01,Považská BystricaOprava verejného osvetlenia v obci Lietavská Lúčka 20.12.20163 341,00 €
O2016/11112Tomáš Mikula - ELMIK,Staničná 502,952 01,VrábleObjednávame opravu miestneho rozhlasu 9.12.2016 120,00 €
O2016/11111BALGAS s.r.o,Andreja Hlinku 2005/10,013 03,VarínOprava plynového kotla v DK 9.12.2016 207,00 €
O2016/11110EL-THERM spol. s.r.o.,454,013 13,KonskáRekonštrukcia kotolne na ul. Skalka 9.12.20163 112,80 €
O2016/11109EL-THERM spol. s.r.o.,454,013 13,KonskáRekonštrukcia kotolne na ul. Lúčanská 9.12.20162 780,40 €
O2016/11108Lyreco CE, SE,Na Pántoch 18,831 06,BratislavaObjednávame u Vás administratívne potreby/šanóny, zakladače, obálky/ 9.12.2016 210,00 €
O2016/11107Mária Kasmanová, Ing.,Hlavná 6/3,013 14,Kamenná PorubaObjednávame u vás vykonanie auditorskéhooverejnia IÚZ a KÚZ za rok 2016 9.12.20161 200,00 €
O2016/11106Juraj Masár,Na Vápenicu 405/5,Lietavská LúčkaObjednávame u Vás čistenie zľabov na budováchPZ a kaštieľa 9.12.2016 811,00 €
O2016/11105Marta Piteková - Krajčírsky salón,109,013 18,LietavaŠitie folklórneho odevu pre spevácky súbor Lúčanka 2.12.2016 280,00 €
O2016/11104Richard Kőhler s.r.o,J. Bytčiančina 323/14,013 11,Lietavská LúčkaPríprava a tlač kalendárov A2 4+1 - 600 ks 2.12.2016 670,00 €
O2016/11103KP, s.r.o,Kragujevská 398,010 01,ŽilinaŽiarovky na vianočné stromčeky 28.11.2016 165,00 €
O2016/11102Vladimír Pernica,Lichardova 8509/40,010 01,ŽilinaVýzdoba vianočných stromčekov/montáž osvetlenia/ 28.11.2016 350,00 €
O2016/11101JRK Waste Management s.r.o.,17,BratislavaObjednávame u Vás nádoby na odpad 28.11.20163 085,00 €
O2016/11100JARS elektro, s.r.o,Kuzmányho 8428/20A,010 01,ŽilinaObjednávame u Vás opravu elektroinštaláciiv bytoch nad DS 24.11.2016 600,00 €
O2016/11099JRK Waste Management s.r.o.,17,BratislavaObjednávame u Vás "prekopávače kompostu"podľa cenovej ponuky - 400 ks 24.11.20162 600,00 €
Položky 1-15 z 113
Objednávky » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: 2015
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 1-15 z 100
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
O2015/20150098SNAP GROUP, s.r.o,Einsteinova 25,821 09,BratislavaSlužby spojené s implementáciou projektu"rekonštrukcia VO v obci Lietavská Lúčka"/celková suma vrátane DPH/18.12.20151 140,00 €
O2015/20150097KP, s.r.o,Kragujevská 398,010 01,ŽilinaMateriál - verejné osvetlenie 11.12.2015 200,00 €
O2015/20150096Richard Kőhler s.r.o,J. Bytčiančina 323/14,013 11,Lietavská LúčkaObjednávame u Vás zhotovenie fotodokumentáciez kultúrnej akcie "umenie v srdci"dňa 16.12.201511.12.2015 120,00 €
O2015/20150095JARS elektro, s.r.o,Kuzmányho 8428/20A,010 01,ŽilinaObjednávame u Vás NN prípojku + revíziuna multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ 5-9v obci Lietavská Lúčka11.12.2015 650,00 €
O2015/20150094Ing. Ivan Moravčík IVOMOS,Borová 3295/36,010 07,ŽilinaObjednávame u Vás výkon činnosti stavebnéhodozora na rekonštrukciu verejného osvetleniav obci Lietavská Lúčka11.12.20151 140,00 €
O2015/20150093Ing. Ivan Moravčík IVOMOS,Borová 3295/36,010 07,ŽilinaObjednávame u Vás výkon činnosti stavebnéhodozora na stavbu "multifunkčné ihrisko" LietavskáLúčka11.12.2015 240,00 €
O2015/20150092Lyreco CE, SE,Na Pántoch 18,831 06,BratislavaObjednávame u Vás administravnepotreby 1.12.201555,00 €
O2015/20150091Richard Kőhler s.r.o,J. Bytčiančina 323/14,013 11,Lietavská LúčkaKalendár - jednostranový A3 - farebnýna rok 2016 - 700 ks 1.12.2015 700,00 €
O2015/20150090Mgr. Andrea Pisárová - APRIL,Berlínska 1679/2,01008,ŽilinaReklamné predmety s potlačou 1.12.2015 454,68 €
O2015/20150089TES Media s.r.o,Kragujevská 3754/4,010 01,ŽilinaObjednávame u Vás prekládku káblana ul. Žilinská cesta č. 1, Skalka 24 16.11.2015 160,00 €
O2015/20150088Lyreco CE, SE,Na Pántoch 18,831 06,BratislavaAdministratívne potreby/papier, šanóny, rozdeľovače, obálky/ 9.11.2015 360,00 €
O2015/20150087SPORTSERVICE s.r.o,Diakova 103,038 02,DiakováOsvetlenie - multifunkčné ihrisko/podľa prílohy - rozpis materiálu/ 9.11.20152 988,44 €
O2015/20150086Ladislav Zvarík,Na Rybníkoch 363,010 01,Žilina - VarínVýroba a montáž prístrešku na bicykle 9.11.20151 500,00 €
O2015/20150085Envis Žilina s.r.o,Štrková 4,010 01,ŽilinaPoloženie chodníkov zo zámkovej dlažbbyna ul. Cementárenská 2.11.20153 000,00 €
O2015/20150084Richard Kőhler s.r.o,J. Bytčiančina 323/14,013 11,Lietavská LúčkaObjednávame u Vás fotodokumentáciu z akcií- odovzdávanie hasičského auta, uvítanie detído života, Mikuláš 20152.11.2015 300,00 €
Položky 1-15 z 100
Objednávky » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: 2014
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 1-15 z 129
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
140126BUSY s.r.o, Cementárenská 85/33, 01311 Lietavská Lúčkadoprava-projekt"monitor"25.11.2014 117,90 €
140125Konica Minolta Slovakia s.r o., Černyševského 10, 85101 Bratislavatonery-kopírka24.11.2014 100,00 €
140124Richard Kőhler, s.r.o, Jakuba Bytčiančina 323/14, 01311 Lietavská Lúčkakalendáre14.11.2014 665,00 €
140123PRIMUS spol. s.r.o., Žilinská cesta 63, 01311 Lietavská Lúčkasmetná nádoba-1100 l14.11.2014 238,00 €
140122KP, s.r.o, Kragujevská 398, 01001 Žilinarozšírenie ver.osvetlenia4.11.20142 492,86 €
140121Marcela Kavalková-Futurová FIREsystem, Korňa 501, 02321 Korňahasičské obleky4.11.2014 990,00 €
140120STAVBAU, s.r.o, K Cintorínu 651, 01004 Žilinarozšírenie kanalizácie27.10.201413 782,17 €
140119BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 01003 Žilinaakturalizácia BP27.10.2014 100,00 €
140118Jozef Králik - JK SYS, Porúbka 180, 01311 PorúbkaEZS-budova PZ20.10.2014 960,00 €
140117BUSY s.r.o, Cementárenská 85/33, 01311 Lietavská Lúčkadoprava-projekt ZŠ16.10.2014 129,00 €
140116Kozel Miloš - MIKO, Skalka 220/19, 01311 Lietavská Lúčkaver.osvetlenie-cintorín6.10.20141 900,00 €
140115SOS spol. s.r.o., Žilinská 48, 01311 Lietavská Lúčkamontáž piecky-Kaštieľ29.9.2014 500,00 €
140114LIBEX, s.r.o, Bytčianska 114, 01003 Žilinakolekcie pre občanov29.9.2014 864,30 €
140113KODAS Consulting s.r.o, Kamenná 2821/3, 01001 Žilinainštalácia servera26.9.2014 900,00 €
140112ELMIK Vráble s.r.o., Staničná 502, 95201 Vráblerozšírenie MR17.9.2014 701,40 €
Položky 1-15 z 129

Objednávky vystavené v roku 2013

Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 31.12.2013

 

 
Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 30.11.2013

 
Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 30.10.2013

 
Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 30.10.2013

 
Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 18.10.2013

 
Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 30.9.2013

 
Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 23.9.2013

 
Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 31.8.2013

 

 
Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 31.7.2013

 
Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 30.6.2013

 

 
Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 21.6.2013

 
Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 6.6.2013

 
Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 22.5.2013

 
Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 30.4.2013

 
Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 16.4.2013

 
Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 27.3.2013

 
Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 6.3.2013

 
Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 15.2.2013

 
Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 31.1.2013

 
Vystavené objednávky od 1.1.2013 do 23.1.2013

 

 
Objednávky » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: 2012
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 1-15 z 41
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
41/2012Rosinčin Juraj, Ing. - GEODATvyhotovenie geometrických plánov14.12.20120,00 €
40/2012PRESCONT, s.r.o.školenie obsluhy tlakových nádob6.12.2012 432,00 €
39/2012Bohdal Milan, Ing.vypracovanie posudku20.11.2012 120,00 €
38/2012Mihál Ladislav - Beta Kkamenivo22.11.2012 149,45 €
37/2012Masár Jurajčistenie žľabov21.11.2012 187,79 €
36/2012Masár Jurajčistenie žľabov21.11.2012 113,90 €
35/2012STAVBAU, s.r.o.oprava na budove DS19.11.20122 000,00 €
34/2012STAVBAU, s.r.o.oprava komína na bytovom dome9.11.20120,00 €
33/2012STAVBAU, s.r.o.oprava komína na bytovom dome22.10.20120,00 €
32/2012Ing. Zuzana Bellanováprojekt "infarštruktúra obce Lietavská Lúčka"8.11.20121 100,00 €
31/2012CONNECT, Galantadaňové tlačivá26.10.2012 175,60 €
30/2012Euro Dotácie, a.s.vypracovanie 4 ks žiadosti na envirofond26.10.20121 920,00 €
29/2012LIBEX, s.r.o.kolekcie FIGARO zlata 207 ks12.10.2012 891,76 €
28/2012PRESSIT-Dobroň, Liet.Lúčkakalendáre + novoročenky13.9.20120,00 €
27/2012Ing. Milan Bohdal, Raj. Tepliceznalecký posudok6.9.20120,00 €
Položky 1-15 z 41
Objednávky » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: 2011
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 1-15 z 18
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
20/2011STAVMO J+M s.r.o.vysprávky miestnych komunikácií - asfaltovanie21.11.20110,00 €
19/2011PRIMUS spol. s r.o.1100 l plastová smetná nádoba11.11.20110,00 €
18/2011Riline, s.r.o., Ružomberokasfaltovanie miestnych komunikácií17.10.20110,00 €
17/2011Andrej Gavač, Stará Turáriadiaca jednotka v kotolni Skalka 2810.11.20110,00 €
16/2011PRESSIT-Dobroň, Liet.Lúčkakalendáre + novoročenky6.10.20110,00 €
15/2011Ladislav Majstrík, Žilinageometrický plán Nájomný bytový dom 11 b.j.21.9.20110,00 €
14/2011Ján Mičiak Svederníkoverenie meračov tepla9.9.20110,00 €
13/2011PRIMUS spol. s r.o.120 l plastové smetné nádoby 10 ks16.8.20110,00 €
12/2011SeVaK, a.s.pripojenie na verejný vodovod a kanalizáciu 11 b.j.10.6.20110,00 €
10/2011Ing. Milan Bohdal, Raj. Tepliceznalecký posudok sklad s.č. 48413.4.20110,00 €
09/2011Ladislav Majstrík, Žilinageometrický plán zamerania budovy Zdravotného strediska7.4.20110,00 €
08/2011SIEA, Bratislavavykonanie atestácií kotolní PZ, DS, ZS25.3.20110,00 €
07/2011SIEA, Bratislavavykonanie atestácií kotolní skalka 28 a Lúčanská 1225.3.20110,00 €
06/2011SeVaK, a.s.rozbor pitnej vody na budove ZS21.3.20110,00 €
05/2011LIVONEC, s.r.o.hasiace prístroje15.3.20110,00 €
Položky 1-15 z 18


3137467

Úvodná stránka