Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Oficiálne stránky Lietavská Lúčka

Projekty

Zvýšenie bezpečnosti v obci Lietavská Lúčka

Obec Lietavská Lúčka bola úspešná v žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality projektom „Zvýšenie bezpečnosti v obci Lietavská Lúčka“ v roku 2016. Celkové náklady projektu boli vo výške 16.310,71 eur, pričom dotácia z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola vo výške 8.000,00 eur. Celkový počet kamier osadených v obci je 12 ks. Ich umiestnenie je nasledovné:

 1. Dom kultúry – vstup
 2. Dom kultúry – nádvorie a ZŠ roč. 1.-4.
 3. ZŠ roč. 1.-4. ul. Májová vstup
 4. parkovisko pri obecnom úrade, ul. Májová
 5. park pri obecnom úrade
 6. nádvorie areálu Materskej školy
 7. Základná škola roč. 5.-9. ul. Skalka – viacúčelové ihrisko
 8. Zdravotné stredisko ul. Cementárenská
 9. Hasičská zbrojnica ul. Žilinská cesta
 10. križovatka ulíc M. Chmeliara – Ilovská cesta
 11. križovatka ulíc Ilovská cesta – Na Vápenicu
 12. Ul. Na Pleš – cintorín Lietavská Lúčka

Tieto kamery sú prepojené na obslužné pracovisko. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti, a to objektívnej a subjektívnej, občanov a návštevníkov obce. Ďalším cieľom je zefektívnenie ochrany majetku obce, občanov a inštitúcií sídliacich v obci. V nadväznosti na tento projekt je vypracovaný Bezpečnostný projekt a príslušné vykonávacie smernice pre ochranu osobných údajov.

V závislosti od finančných prostriedkov obec predpokladá rozšírenie projektu na ďalšie časti obce Lietavská Lúčka.

Projekt je realizovaný za podpory Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a poskytovateľa dotácie – Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Okresného úradu v Žiline.


 


 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Lietavská Lúčka

trvalo_vysvetlujuca_tabula

 

 


 


 

Harmonogramy projektu Spolupráca cez monitor


 

 

 

 

 

 

 

 

 
lOGo_1 Logo_2

 

Tradície detskými očami

Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život našich predkov. Náš kraj je špecifický tým, že má veľmi bohaté ľudové tradície. Či sú to ľudové odevy, ľudové zvyky, ľudové piesne a tance, ľudová gastronómia, ale aj ľudové remeslá. Ľudové remeslá, žiaľ, pomaly, ale isto upadajú do zabudnutia.

Remeslá – slovo známe síce mladej generácii, ale deti už nepoznajú jeho obsah. V školskom roku 2013/2014 v našej škole sa uskutočňuje mikroprojekt pod názvom „Tradície detskými očami“. Je to už druhý väčší a veľmi zaujímavý cezhraničný projekt v našej škole, kde žiaci spoznajú obsah  slova remeslá a dokonca si remeslá sami vyskúšajú. Prídu na to, že ľudia v minulosti nemali ľahký život. Všetko si museli vyrobiť vlastnými rukami, a preto si aj všetko viac vážili. Zistia, že rovnaké remeslá sú aj u našich moravských susedov.

Tento mikroprojekt je  jeden z krokov k podpore rozvíjania citu detí ku kráse, k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov.

Kľúčovou aktivitou mikroprojektu sú workshopy, usporiada sa šesť spoločných cezhraničných workshopov. Workshopy budú zamerané na techniky ľudových remesiel: prácu s drôtom, košikárstvo, háčkovanie, hrnčiarstvo, tkanie, nácviku tradičných piesní i tancov a podobne. Lektorky si pripravia program interaktívne , aby sa deti mohli do práce aj zapájať a techniky si osvojiť. Participujúce lektorky budú zo Živeny. V týchto spolkoch sú zanietenci, ktorí zachovávajú remeslá pre ďalšie generácie. 

Na každom workshope bude päť lektoriek a budú sa konať v priestoroch základných škôl. Tri workshopy sa  uskutočnia v Lietavskej Lúčke a tri v Hornej Bečve. Na každom sa zúčastní po 15 detí z každej školy. Po skončení programu budú pre deti pripravené výlety.

Pri nácviku ľudových piesní a tancov budú vzájomne spolupracovať spevácky krúžok v CVČ pri ZŠ Lietavská Lúčka a spevácka skupina Lúčanka.

Na záver mikroprojektu po skončení worshopov, bude pre deti, ktoré ich absolvovali, usporiadaná verejná prezentácia v kultúrnych priestoroch Lietavskej Lúčky. Na tejto prezentácii budú môcť deti ukázať a predviesť nielen svojim rodičom, ale aj širokej verejnosti, čo sa na workshopoch naučili. V rámci sprievodného programu vystúpi spevácka skupina Lúčanka, spevácky krúžok zo ZŠ Lietavská Lúčka a Hornej Bečvy a malá dychová hudba z Hornej Bečvy.

Mikroprojekt  „Tradície detskými očami“ má v súčasnej dobe počítačov  a techniky veľký význam a môžeme ho realizovať hlavne vďaka obecným úradom na oboch stranách hranice. Realizátormi sú síce školy, ale všetka ďalšia práca je na pleciach starostu a pracovníčiek obecného úradu ¬Lietavská Lúčka. Cezhraničný partner sa do realizácie tejto aktivity zapája predovšetkým aktívnou účasťou na všetkých workshopoch a vystúpením v záverečnom programe.

Vďaka projektu získame oblečenie pre deti zo speváckeho krúžku, pre spevácku skupinu Lúčanka a obec získa kvalitné ozvučenie.

Význam projektu

Projekt vedie:                                                                                              

 • k žiaducemu oživovaniu kultúrnych tradícií a ich spoznávaniu
 • k pozitívnemu vzťahu ku obci na druhej strane hranice
 • k odstraňovaniu cezhraničných bariér

                                                                      

 

 

obec Horní Bečva ZŠ Lietavská Lúčka obce Lietavská Lúčka
erb_becva erb_skola erb_lucka

Bližšie informácie


 
Harmonogram - 24.05.2014

 
Harmonogram - 24.4.2014

 
Harmonogram - 3.4.2014

 
Harmonogram - 27.3.2014

 
Harmonogram - výlet Terchová

 
Harmonogram - výlet Horní Bečva

 
Harmonogram - výlet Čičmany

 

 

 


 

 

 
logo_1 logo_2

Vážení občania,

prostredníctvom tohto webového odkazu  vás chceme informovať o prebiehajúcom mikroprojekte podporeného z prostriedkov  Európskej únie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.  V priebehu roku  2013 realizujeme  mikroprojekt s názvom:

„vedoMOSTY - ukážme čo vieme“

V školskom roku 2013/2014 sa na našej škole začal projekt cezhraničnej spolupráce s názvom VedoMOSTY.
Projekt je zameraný na spoluprácu partnerov v oblasti základného vzdelávania. Jeho zmyslom je prostredníctvom spoločných aktivít rozvíjať a zvyšovať kvalitu poskytovaného vzdelania v podmienkach základných škôl. Chceme vytvoriť priestor, kde deti budú nenútene a zábavnou formou spoznávať krajinu cezhraničného partnera a vytvárať si ku nej vzťah. Avšak nejde len o spoločné podujatia, ale chceme tento projekt využiť aj ako nástroj porovnávania kvality vzdelávania na jednotlivých stranách hranice a tiež ako nástroj motivácie žiakov ku lepším vzdelávacím výsledkom.
Okrem športových a kultúrnych aktivít uskutoční sa aj systém spoločného testovania vedomostí v ročníkoch 6. – 9. Takýmto spôsobom je pre žiakov vytvorený priestor, kde môžu ukázať svoje vedomosti a to dokonca na medzinárodnej úrovni. Žiaci budú testovaní v predmetoch: biológia, anglický jazyk, fyzika a matematika. Budú súťažiť v päťčlenných družstvách. Sily si zmerajú  aj v športových aktivitách ako napríklad v stolnom tenise, halovom futbale a pod. Uskutoční sa aj spoločná dopravná výchova, spoločný deň pohybovej gramotnosti, finančný sprievodca malých i veľkých a aktivita pod názvom Spoločné kultúrne dedičstvo našich národov, konaná z príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metóda na územie Veľkej Moravy.
Samozrejme na žiakov čakajú aj výlety. Všetky aktivity sú zamerané aj na vytváranie nových vzťahov medzi deťmi.
Partnermi projektu sú obce Lietavská Lúčka na slovenskej a Horní Bečva na českej strane, realizátormi sú základné školy zriadené obcami.
Vďaka tomuto projektu sa podarí na našej škole renovovať podlahy a dať modernejšie osvetlenie do telocviční, vymeniť dve odvetrávacie okná vo veľkej telocvični, doplniť športové zariadenie a rozšíriť  dopravné ihrisko v materskej škole.

Bližšie informácie


 
Harmonogram - 7.4.2016 - stolný tenis

 
Harmonogram - 7.4.2016 - přirodopis, fyzika

 
Správa

 
Harmonogram - 23.03.2015

 
Harmonogram - 12.06.2014

 
Harmonogram - 05. 06. 2014

 
Harmonogram - 22. 05. 2014

 
Harmonogram - 24.4.2014

 
Harmonogram - 3.4.2014

 

 
Harmonogram - 27.3.2014 - stolný tenis

 
Harmonogram - 27.3.2014 - fyzika

 
Harmonogram - halový futbal

 
Harmonogram Vědomostní testy z anglického jazyka a přírodopisu

 
Harmonogram - cezhraničný stolný tenis - trénigová časť

 
Harmonogram - vedomostné testy z matematiky

 
Harmonogram - vedomostné testy z fyziky

 
Harmonogram - vedomostné testy z anglického jazyka a biológie

 
Harmonogram - cezhraničný stolný tenis - trénigová časť

 

 

 


 

 


 

logo_1

logo_2

Vážení občania ,

prostredníctvom tohto webového odkazu  vás chceme informovať o prebiehajúcom mikroprojekte podporeného z prostriedkov  Európskej únie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.  V priebehu roku  2012 realizujeme  mikroprojekt s názvom:

„Cezhraničné dni hasičov“

Mikroprojekt je zameraný predovšetkým  na realizáciu spoločných cezhraničných  podujatí s partnerským Sborem dobrovolních hasičú z Horní Bečvy (ČR).
V rámci mikroprojektu sa realizovali tieto aktivity:
A1: Prvá slávnostná spoločná schôdza hasičských zborov
A2: Prezentácia jednotlivých hasičských zborov a výmena skúseností
A3: Športovo - hasičské súťaže zamerané na  vekovú kategóriu žiakov a dorastencov
A4: Športovo - hasičské súťaže zamerané na vekovú kategóriu mužov
A5: Vydanie spoločnej publikácie
A6: Súťaž v Hornej Bečve o pohár Cyrila a Metoda

Celkový rozpočet mikroprojektu predstavuje sumu 13 637,29 EUR

 


 

webygroup

dnes je: 24.2.2018

meniny má: Matej

Počasie

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

2879478

Úvodná stránka