Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Oficiálne stránky Lietavská Lúčka

Tlačivá

Stavebné

Žiadosť o záväzné stanovisko obce

 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 
Žiadosť o stavebné povolenie

 
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie

 
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

 
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

 
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

 
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

 
Návrh na kolaudáciu

 
Žiadosť o rozkopové povolenie

 
Žiadosť o stanovisko k odňatiu pôdy z PPF

 
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

 
Doplnenie žiadosti

 

 
Vzdanie sa odvolania

 

 
Stiahnutie žiadosti

 

 
Oznámenie o začatí stavebných prác

 

Stavebné drobné stavby

Ohlásenie drobnej stavby

 
Ohlásenie stavebných úprav

 

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

 

Opatrovateľská služba

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 

Samostatne hospodáriaci roľník

Žiadosť o zápis do evidencie SHR

 

 
Žiadosť o zmenu Osvedčenia SHR

 

 
Žiadosť o zrušenie Osvedčenia SHR

 

Ochrana prírody

Žiadosť o výrub dreviny

 

 
Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Obce

 

Ochrana ovzdušia

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 

 
Žiadosť o súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 

 
Znečisťovanie ovzdušia - ohlasovacia povinnosť

 

Osvedčovanie

Čestné vyhlásenie

 

 
Splnomocnenie

 
 splnomocnenie.pdf (18.7 kB) splnomocnenie.pdf (18.7 kB)

 

Ostatné

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

 

 
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

 

 
Oznámenie o stanovišti včiel

 
Žiadosť o povolenie reklamného zariadenia

 
Žiadosť o vydanie súhlasu k otvoreniu prevádzky

 
Žiadosť o povolenie trhového predaja

 
Žiadosť o poskytnutie dodácie právnickej a fyzickej osobe - podnikateľovi

 
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

 
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

 
Oznámenie o vzniku - zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

 
Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie

 

webygroup

dnes je: 20.4.2018

meniny má: Marcel

Počasie

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

3015557

Úvodná stránka