Oficiálne stránky Lietavská Lúčka

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 612
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
22/2018Dobrovoľný hasičský zbor Lietavská LúčkaZmluva o dieloÚprava zelene, čistiace práce v obci0,00 €21.4.2018nestanovený
21/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRDotácia na zabezpečenie mat.-techn.vybavenia DHZO3 000,00 €17.4.2018nestanovený
20/2018Bernarda Olejkárová, Skalka 9, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 153prenájom miesta na hrob 2x20,00 €17.4.20182.2.2028
19/2018Antónia Čerňanová, M. Chmeliara 6, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 126prenájom miesta na hrob 2x20,00 €13.4.201817.2.2028
18/2018Marcela Rosinčinová, Lúčanská 8, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 290prenájom miesta na hrob 2x30,62 €12.4.201826.6.2021
17/2018Alexander Čerňan, Na Vápenicu 404/3, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 125prenájom miesta na hrob 10,00 €11.4.2018nestanovený
16/2018SPORT SERVICE, s.r.o, Diaková 111, 038 02Zmluva o dieloVýstavba multifunkčného ihriska81 136,07 €7.4.2018nestanovený
15/2018Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, ŽilinaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektriny Na Pleš 337/1, byt č. 5 0,00 €6.4.2018nestanovený
14/2018Jozefa Rybárová, Lúčanská 65, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 147prenájom miesta na hrob 2x20,00 €21.7.201820.7.2028
13/2018Jozefa Rybárová, Lúčanská 65, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 148prenájom miesta na hrob 2x20,00 €21.7.201820.7.2028
12/2018Mgr. Ján Čerňan, Na Vápenicu 403/1, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuprenájom miesta na hrob 2x20,00 €27.3.20183.10.2027
11/2018Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 ŽilinaZmluva o poskytovaní služiebSpracovanie žiadosti o NFP, implementácia projektu0,00 €20.3.2018nestanovený
10/2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, BratislavaZmluva o dodávke plynudodávka plynu Na Pleš 337/1, byt č. 5 0,00 €17.3.2018nestanovený
9/2018Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bytčica, Hlavná 632/2, 010 09 ŽilinaKúpna zmluvapozemky KNC č. 951/2, 951/3, zvonica1,00 €16.3.2018nestanovený
8/2018Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o bežnom účteBežný účet - rekonštrukcia MŠ - predfinancovanie0,00 €15.3.2018nestanovený
7/2018MPaRV SRZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuPríspevok na projekt "spoločný pohyb a komunikácia namiesto počítača" 168 513,68 €8.3.2018nestanovený
6/2018Božena Kozlová, Skalka 243/38, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 200prenájom miesta na hrob 2x20,00 €10.3.201831.10.2023
5/2018Anna Valašková, Na Vápenicu 32, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 121prenájom miesta na hrob - detský10,00 €24.2.201831.12.2026
4/2018Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Tulská č. 33Zmluva o výkone správy č. 238/2016Správa bytového domu Skalka 28 35,25 € (jednotková)15.2.2018nestanovený
3/2018Mesto ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie pre CVČ Kuzmányho Žilina 552,00 €15.2.2018nestanovený
2/2018Mgr. Ján Bartáky a Ing. Alena Bartákyová, Skaka 1, Lietavská LúčkaKúpna zmluvapredaj pozemku KN-C 1072/103, 1072,/104, 1072/441, 1072/19 494,00 €24.1.2018nestanovený
01/2018Ing. Peter Chovanec a Eva Chovancová, Staničná 3, Lietavská LúčkaKúpna zmluvapredaj pozemku KN-C 1090/5 375,00 €18.1.2018nestanovený
84/2017Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2017Poskytnutie dotácie pre CVČ Kuzmányho60,00 €28.12.2017nestanovený
83/2017Zuzana Talagová, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 505/03/2017prenájom bytu č. 03 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €22.12.201731.12.2020
82/2017Martin Červený, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 505/11/2017prenájom bytu č. 11 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €22.12.201731.12.2020
81/2017Rudolf Brnčo, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 505/09/2017prenájom bytu č. 09 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €22.12.201731.12.2020
80/2017Jozef Brnčo, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 505/08/2017prenájom bytu č. 08 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €22.12.201731.12.2020
79/2017Matej Smetana, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 505/07/2017prenájom bytu č. 07 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €22.12.201731.12.2020
78/2017Peter Sloviak, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 505/06/2017prenájom bytu č. 06 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €22.12.201731.12.2020
77/2017Magdaléna Frühaufová, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 505/05/2017prenájom bytu č. 05 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €22.12.201731.12.2020
76/2017Jana Krajčíková, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 505/04/2017prenájom bytu č. 04 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €22.12.201731.12.2020
75/2017Zuzana Gejdošová, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 505/02/2017prenájom bytu č. 02 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €22.12.201731.12.2020
74/2017Ing. Stanislav Gejdoš, Cemnetárenská 85/33, Lietavská LúčkaZmluva o nájme nebytových priestorov číslo 74/2017prenájom nebytovýcj priestorov v Hasičskej zbrojnici 135,36 €21.12.2017nestanovený
73/2017Mesto Žilina, Mesto Rajecké Teplice, Obec PorúbkaZmluva o zriadení Združenia ibcí Rajecká cyklotrasačinnosť združenia - vybudovanie cyklistickej trasy v Rajeckej doline0,00 €20.12.2017nestanovený
72/2017STAVBAU, s.r.o, K Cintorínu 651, 010 04 ŽilinaZmluva o dielo č. 04/12/2017Miestna komunikácia "Pod cintorínom"58 139,31 €14.12.2017nestanovený
71/2017Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Zmluva č. 30201/ZoNZVB002/2017/SO-906-00/ Lietavská Lúčka/166/Sl o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyexistenica plynovodu a prechod a prjazd zamestancov údržby plynovodu 357,12 €14.12.2017nestanovený
70/2017Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,010 47 ŽilinaKúpna zmluvapozemok KN-C 143/3 600,00 €12.12.2017nestanovený
69/2017Michal Mikušík Agro - Dvor, M. CHmeliara 380/25, Lietavská LúčkaZmluva o dielo o údržbe komunikácií v obciZimná údržba komunikácií0,00 €29.11.2017nestanovený
68/2017Marta Čerňanová, Na Vápenicu 415/25, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 262prenájom miesta na hrob 2x20,00 €25.11.20173.12.2027
67/2017Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuPríspevok na nadstavbu a stavebné úpravy MŠ 295 915,57 €10.11.2017nestanovený
66/2017Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,010 47 ŽilinaZmluva o zriadení vecného bremenauloženie podzemného elektrického vedenia zriadenie ochranného pásma na pozemkoch vo vlastníctve obce0,00 €10.11.201710.11.2037
65/2017Helena Kudlová, Žilinská cesta 32/45, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 71prenájom miesta na hrob 1x10,00 €9.11.201712.1.2027
64/2017Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie pre CVČ Kuzmányho 60,00 €9.11.201731.12.2017
63/2017Úrad Práce sociálnych vecí a rodiny ŽilinaDohoda č. 23/054/2017 o poskytnutí príspevku "Šanca pre mladých"Príspevok na vytvorenie pracovného miesta0,00 €28.10.2017nestanovený
62/2017Ing. Ivan Moravčík IVOMOS, Borová 3295/36, 010 07 ŽilinaMandátna znluva č. 2017/2/VO/LLzabezpečenie verejného obstarávania pre projekt "Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy v Lietavskej Lúčke"2 880,00 €18.10.2017nestanovený
61/2017Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o bežnom účteBÚ pre projekt NFP - nadstavba a prístavba MŠ0,00 €30.9.2017nestanovený
60/2017Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, BratislavaZmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno č. 30201/ZoNZVB 003/2017/SO-635-00/Lietavská Lúčka/166/Sljednorázová náhrada za zriadené vecné bremeno32,20 €29.9.2017nestanovený
59/2017Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, BratislavaZmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno č. 30201/ZoNZVB 059/2016/SO-653-00/Lietavská Lúčka/166/Sljednorázová náhrada za zriadené vecné bremeno 148,82 €29.9.2017nestanovený
58/2017Slovenský červený kríž, územný spolok ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na podporu členov klubu v obci 500,00 €9.9.201731.12.2017
57/2017Ing. Ivan Moravčík IVOMOS, Borova 3295/36, ŽilinaMandátna zmluva č. 2017/SD/LLVýkon činnosti stavebného dozoru - DK5 400,00 €7.9.2017nestanovený
Položky 1-50 z 612


3015605

Úvodná stránka