Oficiálne stránky Lietavská Lúčka

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 68
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
68/2017Marta Čerňanová, Na Vápenicu 415/25, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 262prenájom miesta na hrob 2x20,00 €25.11.20173.12.2027
67/2017Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuPríspevok na nadstavbu a stavebné úpravy MŠ 295 915,57 €10.11.2017nestanovený
66/2017Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,010 47 ŽilinaZmluva o zriadení vecného bremenauloženie podzemného elektrického vedenia zriadenie ochranného pásma na pozemkoch vo vlastníctve obce0,00 €10.11.201710.11.2037
65/2017Helena Kudlová, Žilinská cesta 32/45, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 71prenájom miesta na hrob 1x10,00 €9.11.201712.1.2027
64/2017Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie pre CVČ Kuzmányho 60,00 €9.11.201731.12.2017
63/2017Úrad Práce sociálnych vecí a rodiny ŽilinaDohoda č. 23/054/2017 o poskytnutí príspevku "Šanca pre mladých"Príspevok na vytvorenie pracovného miesta0,00 €28.10.2017nestanovený
62/2017Ing. Ivan Moravčík IVOMOS, Borová 3295/36, 010 07 ŽilinaMandátna znluva č. 2017/2/VO/LLzabezpečenie verejného obstarávania pre projekt "Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy v Lietavskej Lúčke"2 880,00 €18.10.2017nestanovený
61/2017Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o bežnom účteBÚ pre projekt NFP - nadstavba a prístavba MŠ0,00 €30.9.2017nestanovený
60/2017Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, BratislavaZmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno č. 30201/ZoNZVB 003/2017/SO-635-00/Lietavská Lúčka/166/Sljednorázová náhrada za zriadené vecné bremeno32,20 €29.9.2017nestanovený
59/2017Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, BratislavaZmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno č. 30201/ZoNZVB 059/2016/SO-653-00/Lietavská Lúčka/166/Sljednorázová náhrada za zriadené vecné bremeno 148,82 €29.9.2017nestanovený
58/2017Slovenský červený kríž, územný spolok ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na podporu členov klubu v obci 500,00 €9.9.201731.12.2017
57/2017Ing. Ivan Moravčík IVOMOS, Borova 3295/36, ŽilinaMandátna zmluva č. 2017/SD/LLVýkon činnosti stavebného dozoru - DK5 400,00 €7.9.2017nestanovený
56/2017Ing. Ivan Moravčík IVOMOS, Borova 3295/36, ŽilinaMandátna zmluva č. 2017/VO/LLVýkon činností vo verejnom obstarávaní /DK/2 760,00 €7.9.2017nestanovený
55/2017HEAD Studio s.r.o.Zmluva o dielo č. 01/2017/PDProjekt.dokumentácia /zníženie energ.náročnosti DK/4 760,00 €7.9.2017nestanovený
54/2017LL Hokejový klub n.f., Lietavská LúčkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť klubu 500,00 €6.9.201731.12.2017
Položky 1-15 z 68
Zmluvy » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 98
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
98/2016Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Tulská 33Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 01/2017dodávka tepla a TÚV pre bytový dom Skalka 280,00 €1.1.2017nestanovený
97/2016Emília Repáňová, Osiková 3210/3, ŽilinaZmluva o prenájme nebytových priestorov číslo 05/2016prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb 456,96 €1.1.2017nestanovený
96/2016FLORPLANT, s.r.o., Krmelínska 112, Ostrava-Nová BěláZmluva o prenájme nebytových priestorov číslo 04/2016prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb 162,45 €1.1.2017nestanovený
95/2016Mgr. Viera Hudáková, Turie 328Zmluva o prenájme nebytových priestorov číslo 03/2016prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska2 324,20 €1.1.201731.12.2021
94/2016Národná dialničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, BratislavaZmluva o odovzdaní a prevzatí cestyOdovzdanie investícii do trvalého vlastníctva0,00 €21.12.2016nestanovený
93/2016Ing. Ján Béreš, Nám. Ľ. Fullu 12, ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 256prenájom miesta na hrob 3x30,00 €20.12.201631.12.2020
92/2016Ing. Ján Béreš, Nám. Ľ. Fullu 12, ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 255prenájom miesta na hrob 1x12,00 €20.12.201631.12.2020
91/2016Dana Kúnová, Lúčanská 155/13, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 290/005/2016prenájom bytu č. 5 v nadstavbe DS6 805,44 €2.12.201630.11.2019
90/2016CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 NitraZmluva o dielo č. 81/2016/08431/M/RStavebné práce na miestn.komunikácii, odvodnenie komunikácie83 499,74 €25.11.2016nestanovený
89/2016František Hoskovec, Poluvsie 158, Rajecké TepliceZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 216prenájom miesta na hrob 2x20,00 €24.11.201621.10.2017
88/2016František Balcár, Bazovského 8, TrenčínZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 250prenájom miesta na hrob 2x20,00 €24.11.201621.8.2025
87/2016Zdenka Halamíková, Žilinská cesta 47/36, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 260prenájom miesta na hrob 2x13,27 €24.11.201620.5.2017
86/2016MARMONT spol. s r.o., Šoltésovej 11, 010 01 ŽilinaZmluva o dielo č. 16112016Rozšírenie plynovodnej siete na ul. M. Chmeliara18 246,21 €23.11.2016nestanovený
85/2016Mária ChovancováZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 249prenájom miesta na hrob 2x20,00 €22.11.201628.8.2025
84/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ŽilinaDohoda č. 16/25/010/85Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi0,00 €1.1.201731.12.2017
Položky 1-15 z 98
Zmluvy » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 140
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
140/2015NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, BratislavaZmluva o uzavretí budúcej zmluvysystém nakladania s odpadmi z obalov0,00 €9.1.2016nestanovený
139/2015Ing. Mária Kasmanová, Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná PorubaZmluva o poskytovaní audítorských služiebVvykonanie auditu IÚZ, KÚZ1 120,00 €30.12.2015nestanovený
138/2015ČaS ENERGO PLUS s.r.o.Zmluva o dieloZáverečné svetelno-technické meranie sústavy VO5 152,20 €29.12.201531.12.2015
137/2015Tatiana Čuntalová, Predmestská 44, ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 131prenájom miesta na hrob 1x10,00 €23.12.201519.8.2025
136/2015Tatiana Čuntalová, Predmestská 44, ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 42prenájom miesta na hrob 2x20,00 €23.12.201513.5.2025
135/2015Ladislav Valach, Lietava 80Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 221prenájom miesta na hrob 2x30,62 €22.12.20153.5.2021
134/2015Gabriela Kobzáková, Š. Hulína 18, Lietavská LúčkaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/2015prenájom nebytových priestorov v Hasičskej zbrojnici 295,96 €22.12.201531.12.2021
133/2015Helena Trajčíková, Gabajova 295/28, ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 45prenájom miesta na hrob 3x30,00 €22.12.201524.6.2026
132/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok č. 3/2015 k Zmluve o dodávke plynudodávka plynu DK OM 41000338960,00 €1.1.201631.12.2016
131/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok č. 3/2015 k Zmluve o dodávke plynudodávka plynu OcÚ OM 41000338760,00 €1.1.201631.12.2016
130/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok č. 3/2015 k Zmluve o dodávke plynudodávka plynu ZS OM41015369490,00 €1.1.201631.12.2016
129/20105Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok č. 3/2015 k Zmluve o dodávke plynudodávka plynu DS OM41000338360,00 €1.1.201631.12.2016
128/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok č. 3/2015 k Zmluve o dodávke plynudodávka plynu PZ OM 41000338260,00 €1.1.201631.12.2016
127/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok č. 3/2015 k Zmluve o dodávke plynudodávka plynu Lúčanská 12 OM 41000338870,00 €1.1.201631.12.2016
126/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok č. 4/2015 k zmluve o dodávke plynudodávka plynu Skalka0,00 €1.1.201631.12.2016
Položky 1-15 z 140
Zmluvy » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 74
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
75/2014GEODAT JR, s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov 05/2014prenájom nebytových priestorov v Hasičskej zbrojnici0,00 €31.12.201431.12.2020
74/2014PKN DANKO s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov 04/2014prenájom nebytových priestorov v Dome služieb0,00 €31.12.201431.12.2020
73/2014Mária Strážovcová - MTSZmluva o nájme nebytových priestorov 03/2014prenájom nebytových priestorov v Dome služieb0,00 €31.12.201431.12.2020
72/2014Michal Mikušík Agro-dvorZmluva o dieloZimná údržba komunikácii v obci0,00 €20.12.2014nestanovený
71/2014Grantum s.r.oMandátna zmluvaKoordinátor SR a externý monitoring-projekt spolupráca cez monitor3 000,00 €16.12.201430.4.2015
70/2014Martin ČervenýZmluva o nájme bytu 11/2014prenájom bytu č. 11 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €12.12.201411.12.2017
69/2014Rudolf BrnčoZmluva o nájme bytu 09/2014prenájom bytu č. 09 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €12.12.201411.12.2017
68/2014Matej SmetanaZmluva o nájme bytu 07/2014prenájom bytu č. 07 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €12.12.201411.12.2017
67/2014Peter SloviakZmluva o nájme bytu 06/2014prenájom bytu č. 06 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €12.12.201411.12.2017
66/2014Magdaléna FrühaufováZmluva o nájme bytu 05/2014prenájom bytu č. 05 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €12.12.201411.12.2017
65/2014Jana KrajčíkováZmluva o nájme bytu 04/2014prenájom bytu č. 04 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €12.12.201411.12.2017
64/2014Zuzana TalagováZmluva o nájme bytu 03/2014prenájom bytu č. 03 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €12.12.201411.12.2017
63/2014Zuzana GejdošováZmluva o nájme bytu 02/2014prenájom bytu č. 02 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €12.12.201411.12.2017
62/2014Richard BellanZmluva o nájme bytu 01/2014prenájom bytu č. 01 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €12.12.201411.12.2024
61/2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynudodávka plynu DK OM 410003389690,00 €9.12.201431.12.2015
Položky 1-15 z 74
Zmluvy » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 80
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
81/2013PRESSIT - sieťotlač, Rudolf dobroňZmluva o nájme nebytových priestorov 04/2013prenájom nebytových priestorov v Dome služieb1 142,56 €14.10.201431.12.2019
80/2013Richard Kőhler s.r.oZmluva o dieloVydanie spoločnej publikácie - projekt vedoMOSTY3 900,00 €31.12.201331.5.2014
79/2013Silvia HerbstováZmluva o nájme bytu 290/005/2013prenájom bytu č. 5 nadstavba Domu služieb0,00 €21.12.201331.12.2016
78/2013Základná škola Lietavská LúčkaDohoda o postúpení a prevzatí práv a povinnostípostúpenie práv vyplývajúcich zo zmluvy o dielo0,00 €20.12.2013nestanovený
77/2013PRESSIT - sieťotlač, Rudolf dobroňZmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/2013prenájom nebytových priestorov v Dome služieb1 142,56 €1.1.201431.12.2019
76/2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektriny OM 7219006 Skalka kotolňa0,00 €1.1.201431.12.2016
75/2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elktriny OM 7218958 Lúčanská0,00 €1.1.201431.12.2016
74/2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektriny OM 7311418 11 bj0,00 €1.1.201431.12.2016
73/2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektriny OM 7311486 DS chladiaci box0,00 €1.1.201431.12.2016
72/2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektriny OM 7219050 Dom smútku0,00 €1.1.201431.12.2016
71/2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektriny OM 7219028 VO 40,00 €1.1.201431.12.2016
70/2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektriny OM 7219026 PZ 20,00 €1.1.201431.12.2016
69/2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektriny OM 7219025 PZ 10,00 €1.1.201431.12.2016
68/2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elktriny OM 7219024 VO 30,00 €1.1.201431.12.2016
67/2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektriny OM 7219018 DK 20,00 €1.1.201431.12.0216
Položky 1-15 z 80
Zmluvy » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 38
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
39/2012Lesný a pasienkový urbariát spoločesntiev obce Lietavská LúčkaZmluva o nájme nebytových priestorov 03/2012prenájom nebytových prietorov v Požiarnej zbrojnici0,03 €1.1.201331.12.2017
38/2012Klub Slovenských turistovZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceposkytnutie dotácie z rozpočtu obce 300,00 €20.12.201231.12.2012
37/2012Šachový klub BaumitZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceposkytnutie dotácie z rozpočtu obce 150,00 €20.12.201231.12.2012
36/2012Materské centrum LúčikZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceposkytnutie dotácie z rozpočtu obce 100,00 €20.12.201231.12.2012
35/2012Jednota dôchodcov Slovenska, základná organizáciaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceposkytnutie dotácie z rozpočtu obce 500,00 €20.12.201231.12.2012
34/2012LL Hokejový klub n.f.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce poskytnutie dotácie z rozpočtu obce  300,00 €20.12.201231.12.2012
33/2012Športový klub Cementáreň Lietavská LúčkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 13 000,00 €20.12.201231.12.2012
32/2012Rímskokatolická cirkev, farnosť Žilina-BytčicaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce poskytnutie dotácie z rozpočtu obce1 500,00 €20.12.201231.12.2012
31/2012Ing. Juraj Rosinčin - GEODATZmluva o nájme nebytových priestorov 02/2012prenájom nebytových priestorov v Požiarnej zbrojnici 171,84 €21.12.201231.12.2017
30/2012DANKO 88, s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov 01/2012prenájom nebytových priestorov v Dome služieb 618,68 €21.12.201231.12.2017
29/2012Marián Benko a Jana BenkováKúpna zmluva 1033/2012predaj pozemku35 100,00 €20.12.2012nestanovený
28/2012Gabriela Čišecká a Rastislav ČišeckýKúpna zmluva 902/2012predaj pozemku2 555,00 €20.12.2012nestanovený
27/2012Ing. Jozef Cibuľka Ing. Katarína CibuľkováKúpna zmluva 881/2012predaj pozemkov36 100,00 €20.12.2012nestanovený
26/2012Mgr. Ján Čerňan a Mgr. Viera ČerňanováKúpna zmluva 11/2012predaj pozemkov 541,54 €20.12.2012nestanovený
25/2012Vlastníci bytov bytového domu Skalka 214/7, Skalka 212/3Kúpna zmluva 07/2012predaj pozemkov pri bytovom dome6 868,30 €7.12.2012nestanovený
Položky 1-15 z 38
Zmluvy » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 76
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
76/2011Mgr. Viera HudákováZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku0,00 €1.1.201231.12.2016
75/2011DANKO 88, s.r.o.Dohoda o uznaní záväzkusplatenie záväzku2 058,68 €22.12.201131.10.2012
74/2011Mária Strážovcová - MTSDohoda o uznaní záväzkusplatenie záväzku3 026,30 €22.12.201131.10.2012
73/2011Družstvo BREZOVÁZmluvaslužby pri zimnej údržbe ciest a verejných komunikácií0,00 €23.12.201131.3.2012
72/2011Emil De DONAZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestorov Lúčanská 120,00 €1.1.201231.12.2015
71/2011Emília RepáňováZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestorov v Dome služieb0,00 €1.1.201231.12.2015
70/2011Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Zmluva o nájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestorov v Dome služieb0,00 €1.1.201231.12.2015
69/2011FLORPLANT, s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestorov v Dome služieb0,00 €1.1.201231.12.2015
68/2011Mária Strážovcová - MTSZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestorov v Dome služieb0,00 €1.1.201231.12.2012
67/2011Anna Valachová, správa bytového domu Lúčanská 12Zmluva o nájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestorov Lúčanská 191/12 200,00 €1.1.201231.12.2012
66/2011Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o dodávke a ditribúcii elektrinydodávka silovej elektriny Dom kultúry0,00 €1.1.201231.12.2013
65/2011Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o dodávke a ditribúcii elektrinydodávka silovej elektriny Obecný úrad0,00 €1.1.201231.12.2013
64/2011Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o dodávke a distribúcii elktrinydodávka silovej elektriny TKR0,00 €nestanovený31.12.2013
63/2011Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o dodávke a distribúcii elektrinydodávka silovej elektriny Dom služieb0,00 €1.1.201231.12.2013
62/2011Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o dodávke a distribúcii elektrinydodávka silovej elektriny Zdravotné stredisko0,00 €1.1.201231.12.2013
Položky 1-15 z 76


2615596

Úvodná stránka