Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Obec Lietavská Lúčka

Oznámenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevínVytlačiť
 

Obec Lietavská Lúčka, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)

oznamuje,

že na základe žiadosti žiadateľa Tibora Papana, J. Bytčiančina 23, 013 11  Lietavská Lúčka bolo začaté správne konanie vo veci udelenia súhlasu na výrub 10 ks borovica, 1 ks smrek, 1 ks lipa a 200 m2 krovín nachádzajúcich sa na parcele KN-E 918 v k.ú. Lietavská Lúčka. Ako dôvod výrubu krovín žiadateľ uviedol ohrozovanie osôb na pripravovanej výstavbe rodinného domu.

Účastníkom konania je podľa zákona aj fyzická osoba, občianska iniciatíva alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ktorá spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona. Určená lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je päť pracovných dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.lietavskalucka.sk. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: obec@lietavskalucka.sk.


 
 

dnes je: 13.12.2018

meniny má: Lucia

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka