Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Obec Lietavská Lúčka

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania Vytlačiť
 

Okresný úrad Žilina
odbor výstavby a bytovej politiky
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastnení“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť

o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu
„Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala“

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné informácie:

  • účel vyvlastnenia: dočasné obmedzenie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia  - dočasný záber do 1 roka v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala" 
  • údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava – Karlova Ves, IČO: 35919001
  • katastrálne územie: Lietavská Lúčka
  • parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KN-C č. 1174/181, 1174/180 na LV č. 2497, KN-C č. 1174/137, 1174/45 na LV č. 2688, KN-C č. 1174/139 na LV č. 2691, KN-C 1174/178 na LV č. 2701.

Podľa ust. § 10 ods. 3, zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods. 2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.


 
 

dnes je: 16.11.2018

meniny má: Agnesa

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka