Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Obec Lietavská Lúčka

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevínVytlačiť
 

Obec Lietavská Lúčka, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)

oznamuje,

že na základe žiadosti žiadateľa Patrik Tretinár, Lietavská Lúčka bolo začaté správne konanie vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín 2 ks stromov nachádzajúcich sa na parcele vo vlastníctve obce Lietavská Lúčka KN-C č. 82/1 v k.ú. Lietavská Lúčka. Ako dôvod výrubu drevín žiadateľ uviedol: „nevyhovujúci zdravotný stav, spôsobovanie nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch, narúšanie stavieb koreňovým systémom“.

Účastníkom konania je podľa zákona aj fyzická osoba, občianska iniciatíva alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ktorá spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona. Určená lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je päť pracovných dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.lietavskalucka.sk. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: obec@lietavskalucka.sk.


 
 

dnes je: 18.2.2019

meniny má: Jaromír

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka