Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Obec Lietavská Lúčka

Plán likvidácie časti lomu výhradného ložiska vápenca v dobývacom priestore Lietavská Lúčka na roky 2018 - 2025Vytlačiť
 

Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina

Vec:  „Plán likvidácie časti lomu výhradného ložiska vápenca v dobývacom priestore Lietavská Lúčka na roky 2018 - 2025“  zaslanie zámeru a oznámenie o začatí správneho konania

Navrhovateľ, STEINBRUCH Žilina, s.r.o., Závodská cesta 24, Žilina, IČO 51157161, doručil Okresnému úradu Žilina, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon EIA“) zámer navrhovanej činnosti „Plán likvidácie časti lomu výhradného ložiska vápenca v dobývacom priestore Lietavská Lúčka na roky 2018 - 2025“, vypracovaný spracovateľom ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08  Žilina. Navrhovaná činnosť je situovaná na pozemku p.č. KN-C 1206/5 v k.ú. Lietavská Lúčka.

Zámer navrhovanej činnosti je verejnosti sprístupnený po dobu 21 dní.

Zámer je zverejnený na stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-likvidacie-casti-lomu-vyhradneho-loziska-vapenca-v-dobyvacom-prie

Do oznámenia je možné nahliadnuť počas stránkových hodín na Obecnom úrade v Lietavskej Lúčke do 16. októbra 2018.

 


 
 

dnes je: 18.2.2019

meniny má: Jaromír

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka