Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Obec Lietavská Lúčka

Zverejnenie zámeru prenajať majetok vo vlastníctve Obce Lietavská Lúčka ako prípad hodný osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Lietavská Lúčka v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť  pozemku o výmere 15 m2 ( podľa priloženej mapy ) na parc. č. C – KN 646 zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV 1033 v k . ú. Lietavská Lúčka vo vlastníctve Obce Lietavská Lúčka.

Nájomcom bude : Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia, IČO:34221824,013 12  Turie 373

Výška nájomného je stanovená na 30,00 €/za kalendárny rok za predmet nájmu

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Prípad hodný osobitného zreteľa je zdôvodnený tým, že obec má záujem podporiť podnikateľskú činnosť na území obce a vytvoriť podmienky na podnikanie. Prenajatá časť pozemku je nevyhnutná na dodržanie zákonných podmienok vzdialenosti stavby od okraja pozemku vo vlastníctve nájomcu, na ktorom bude stavba postavená. Výstavba haly na pozemku nájomcu zvýši príjem obce z dane z nehnuteľností.

Súbor na stiahnutie mapa_priloha.pdf mapa_priloha.pdf (254.4 kB)

 
 

dnes je: 18.2.2019

meniny má: Jaromír

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka