Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Obec Lietavská Lúčka

Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 7 (6b)Vytlačiť
 

Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina

Vec:  Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 7 (6b)“ – zaslanie oznámenia

Obstarávateľ, Mesto Žilina, Námestie Obetí komunizmu č. 1, 011 31  Žilina, doručil Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon EIA“) Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 7 (6b)“, ktorý Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.

Okresný úrad Žilina, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vyzýva príslušné obce, aby ste podľa § 6 ods. 3 zákona, ako dotknuté obce informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenie a nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 15 dní od jeho doručenia.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č.7 (6b)“ je zverejnené aj na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-zilina-zmeny-doplnky-c-7-6b-


 
 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka