Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Obec Lietavská Lúčka

Obsadenie funkcie prísediacich na Okresnom súde ŽilinaVytlačiť
 

Okresný súd Žilina sa v zmysle ustanovenia § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) sa obracia na obec Lietavská Lúčka so žiadosťou o predloženie kandidátov na funkciu prísediacich a ich následnú voľbu Obecným zastupiteľstvom v Lietavskej Lúčke.

Podľa § 140 ods. 1 zákona prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest.

Podľa § 139 ods. 1 zákona za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý

  • v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
  • je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
  • je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Predpoklady na voľbu prísediaceho uvedené v § 139 ods. 1 písm. b) až e) zákona a podmienkou štátneho občianstva Slovenskej republiky musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho.

Podľa § 141 ods. 1 zákona prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov.

Podľa § 142 ods. 3 zákona sľub skladá prísediaci do rúk predsedu príslušného súdu a potvrdzuje ho svojím podpisom.

U prísediacich, je žiaduce, aby im pracovné povinnosti dovoľovali zúčastňovať sa na pojednávaniach súdu bez nároku na priznanie náhrady mzdy.

Občania, ktorí majú záujem o výkon funkcie prísediaceho a spĺňajú vyššie uvedené predpoklady, sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Lietavskej Lúčke, u Ing. Marian Sliviaka, starostu obce, tel č. 0905 636 629, do 30. novembra 2018.


 
 

dnes je: 19.4.2019

meniny má: Jela

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka