Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Kampaň

KAMPAŇ NA PODPORU DOMÁCEHO KOMPOSTOVANIA

Naša obec Lietavská Lúčka pristúpila v tomto roku ku kampani na podporu domáceho kompostovania. Základom pre rozbehnutie tejto kampane bolo získanie finančných prostriedkov na nákup kompostérov v rámci úspešného projektu financovaného Environmentálnym fondom.  Verejné obstarávanie na nákup kompostérov vyhrala firma JRK Waste Management, s. r. o., ktorej záleží na úspechu kampane v našej obci. Finančne podporuje informačné aktivity s odbornou pomocou Občianskeho združenia Priatelia Zeme - SPZ.

Cieľom kampane je podporiť domáce kompostovanie biologických odpadov z domácností a zo záhrad a týmto spôsobom dosiahnuť zníženie množstva vyhadzovaného biologického odpadu do nádob na zmesový komunálny odpad.

Kampaň má svoju postupnosť a pozostáva z jednotlivých krokov:

  1. Realizácia prednášok pre verejnosť a pre žiakov Základnej školy o domácom kompostovaní
  2. Umiestnenie kompostérov spolu s informačnou brožúrkou o tom, ako kompostovať v kompostéri do domácností, ktoré žijú v rodinných domoch
  3. Realizácia súťaže „Nádoba bez bioodpadu“
  4. Informačná kampaň priamo medzi obyvateľmi obce
  5. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien v rámci súťaže „Nádoba bez bioodpadu“
  6. Vyhodnotenie kampane na podporu domáceho kompostovania

Ku každému kroku našej kampane nájdete samostatné články a fotografie na našej webstránke.

Prečo sme sa na to dali?

Obec Lietavská Lúčka v nadväznosti na zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) zavádza pre obyvateľov Lietavskej Lúčky nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi. Ten bude spočívať v povinnosti svojpomocne zhodnocovať tento odpad formou domáceho kompostovania.

Aby sa Vám dobre kompostovalo, rozhodli sme sa domácnostiam v rodinných domoch so záhradkami bezplatne poskytnúť zo strany Obce plastové kompostéry spolu s brožúrkou, ako správne kompostovať. Podmienkou na prevzatie kompostéra zástupcom domácnosti (vlastníkom objektu) je podpísanie Dohody s Obcou o poskytnutí a využívaní kompostéra (ďalej len „dohoda“) a plnenie ňou stanovených záväzkov. Domácnosť, ktorá nepodpíše dohodu a nezíska tak od Obce plastový kompostér, bude povinná svojpomocne kompostovať vo vlastnom domácom kompostovisku.

V domácom kompostovisku bude mať domácnosť povinnosť kompostovať všetky vhodné biologické odpady, ktoré vznikajú v domácnosti, v záhrade, popr. pri údržbe priľahlých pozemkov (všetky rastlinné zvyšky z prípravy jedál; pestovania ovocia, zeleniny, obilnín, kvetov a byliniek; z údržby súkromnej zelene a chovu hospodárskych zvierat).

Zavedenie tejto zmeny vyplýva Obci Lietavská Lúčka z novely Zákona o odpadoch, ktorá stanovuje obciam a mestám od 1. 1. 2013 povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z domácností. Každá samospráva si môže sama zvoliť na základe miestnych podmienok a možností, akým spôsobom túto povinnosť splní. Jednou z možností je v zástavbe rodinných domov podporovať domáce kompostovanie. Práve touto cestou sa Obec Lietavská Lúčka pustila, pretože ju považuje v momentálnej situácii za najefektívnejšiu a z ekonomického hľadiska najprijateľnejšiu.

Ďalej zo Zákona o odpadoch vyplýva, že každý obyvateľ ako pôvodca komunálneho odpadu je povinný pravidelne a v plnej miere sa zúčastňovať na zvolenom systéme nakladania s komunálnymi odpadmi. Zavedením tejto zmeny v nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom sa stáva pre obyvateľov Lietavskej Lúčky svojpomocné domáce kompostovanie povinnosťou.

Okrem toho sa obyvateľom zakazuje nakladať s odpadmi v rozpore so zavedeným systémom, napr. spaľovať odpad, ukladať ho na tzv. čierne skládky atď.

Na záver

Kompostovanie je jednoduché, prináša Vám kvalitné hnojivo v podobe kompostu a v tomto roku môžete v rámci súťaže i vyhrať hodnotné ceny. Dúfame, že našim prispením – darovaním kompostéra a informačnou kampaňou Vám spríjemníme nastolené zmeny v systéme odpadového hospodárstva a povinnosť kompostovania vlastných biologických odpadov, ktorá z nich vyplýva.

Veríme, že Vám nie je ľahostajné životné prostredie a preto sa aktívne zapojíte do domáceho kompostovania. Spoločnými silami sa tak pokúsime znížiť množstvo skládkovaných odpadov, znečistenie ovzdušia a nášho okolia, ale aj nákladov na odpadové hospodárstvo.

Obec Lietavská Lúčka sa Vám v tomto bude snažiť čo najviac pomôcť.

                Ing. Marian Sliviak, starosta obce

Vráťme prírode čo nám dala - leták

Tri nepravdivé mýty o kompostovaní - leták

Kompost a jeho využitie - leták


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka