Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Oznamy

Žilinská župa spustila hlasovanie o projektochVytlačiť
 

TLAČOVÁ SPRÁVA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Žilinská župa spustila hlasovanie o projektoch

17.6.2019, Žilina –  Žilinská župa spustila hlasovanie o projektoch na ochranu životného prostredia. Po prvýkrát v histórii župy bude o pridelení grantov rozhodovať aj verejnosť. Hlasovanie potrvá do 16. júla.

Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom kraja rozhodovať o čiastke verejných financií. Vďaka tomu sa do procesov riadenia samosprávneho kraja zapojí aj verejnosť. Obyvatelia Žilinského kraja môžu prostredníctvom verejného hlasovania na webovej stránke Žilinskej župy podporiť ľubovoľný projekt z participatívneho rozpočtu, či už ide o revitalizáciu parku, úpravu odpočívadla, vyčistenie studničky, či opravu kaplnky.

Počas trvania výzvy prišli na úrad desiatky projektov na zlepšenie životného prostredia, s ktorými sa verejnosť môže oboznámiť na župnej webovej stránke. ,,Obyvatelia nám svojou iniciatívou ukázali, že im na kraji naozaj záleží. Komisia vyhodnotila projekty po formálnej stránke, teraz je na rade verejnosť.  Ľudia v kraji najlepšie poznajú miesta, kde žijú a verím, že rozhodnú správne. Svojim hlasom podporia nielen vybraný projekt, ale zároveň sa tým budú podieľať na rozhodovaní o časti verejných financií. Je to novinka na župe, preto som rada, že sa nám podarilo nájsť medzi poslancami podporu,“ povedala Žilinská županka Erika Jurinová. 

Zoznam projektov s témou životného prostredia, ktoré sa uchádzajú o podporu verejnosti, je zverejnený na www.zilinskazupa.sk v časti Granty. Verejné hlasovanie sa spustilo v pondelok 17. júna a bude trvať 30 dní. Obyvatelia kraja môžu označiť jeden projekt, ktorý sa im najviac páči a zahlasovať zaň. Každý môže pri tom hlasovať len raz. Víťazný projekt bude podporený dotáciou vo výške 3100 €.


 
 

Jubilejný 30. ročník Cyrilometodských dní v TerchovejVytlačiť
 

OBEC TERCHOVÁ ● BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA
MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V TERCHOVEJ ● FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ● KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE
● CENTRUM PRE RODINU A MLÁDEŽ, n. o.

 CYRILOMETODSKÉ DNI Jubilejný XXX. ročník TERCHOVÁ  2. – 5. JÚL 2019

plagat


 
 

Uvítanie detí do života - fotografie z podujatiaVytlačiť
 


 
 

Odpis stavu vodomerovVytlačiť
 

logo_sevakSeveroslovenské vodárne a kanalizácie Žilina oznamujú občanom, že v dňoch 14. – 24. júna 2019 budú pracovníci SeVaK-u vykonávať odpočet spotreby vody. Žiadame preto občanov, aby umožnili pracovníkom prístup k vodomerným šachtám.

V prípade, že nebudete doma a nájdete si lístok na odpis stavu vodomeru, lístok môžete nechať na obecnom úrade.


 
 

Zisťovanie EHISVytlačiť
 

logo_suOznamujeme občanom, že Štatistický úrad Slovenskej republiky vykoná v náhodne vybraných domácnostiach v období od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019  zisťovanie o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti /EHIS/ v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Vybrané domácnosti navštívi pracovník ŠÚ. Všetky názory a informácie sú chránené a nebudú sa zverejňovať.


 
 

Voľné pracovné miesto - pomocná pracovná silu ŠJVytlačiť
 

Riaditeľstvo Základnej školy Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka prijme do pracovného pomeru pomocnú pracovnú silu na plný úväzok s nástupom od 01. 09. 2019.

Platové podmienky: plat podľa platových tabuliek platných od 01.01.2019
Podmienky prijatia: odborná spôsobilosť, prax v školskom stravovaní
Iné podmienky: samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • zdravotný preukaz,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad predloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Požadované doklady zasielajte na adresu školy: Základná škola, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka
e-mail: skola@zslietlucka.edu.sk
tel. č. : 041/5688244
Ukončenie výberového konania: 24. 06. 2019 do 12.00 hod.


 
 

Voľné pracovné miesto - vychovávateľka do ŠKDVytlačiť
 

Riaditeľstvo Základnej školy Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka prijme vychovávateľku do ŠKD s nástupom do práce od 22. 08. 2019.

Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky: 
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon 317/2009 Z. z.“) a Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

Iné požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, aktívne plnenie úloh, komunikačné a organizačné schopnosti.

Platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad predloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Požadované doklady zasielajte na adresu školy: Základná škola, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka
e-mail: skola@zslietlucka.edu.sk
tel. č. : 041/5688244
Ukončenie výberového konania: 25. 06. 2019 do 12.00 hod.


 
 

Voľné pracovné miesto - učiteľ/ka pre primárne vzdelávanieVytlačiť
 

Riaditeľstvo Základnej školy Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka prijme do pracovného pomeru učiteľku pre primárne vzdelávanie na plný úväzok s nástupom od 22. 08. 2019.

Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky: 
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon 317/2009 Z. z.“) a Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

Iné požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, aktívne plnenie úloh, komunikačné a organizačné schopnosti.

Platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad predloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Požadované doklady zasielajte na adresu školy: Základná škola, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka
e-mail: skola@zslietlucka.edu.sk
tel. č. : 041/5688244
Ukončenie výberového konania: 25. 06. 2019 do 12.00 hod.


 
 

Voľné pracovné miesto - zástup materskej dovolenky učiteľ/ka SJL Vytlačiť
 

Riaditeľstvo Základnej školy Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka prijme do pracovného pomeru na zástup materskej dovolenky učiteľku SJL na plný úväzok s nástupom od 22. 08. 2019.

Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky: odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon 317/2009 Z. z.“) a Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

Iné požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, aktívne plnenie úloh, komunikačné a organizačné schopnosti.

Platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad predloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Požadované doklady zasielajte na adresu školy: Základná škola, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka
e-mail: skola@zslietlucka.edu.sk
tel. č. : 041/5688244
Ukončenie výberového konania: 25. 06. 2019 do 12.00 hod.


 
 

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energieVytlačiť
 

Oznamujeme, že dňa 20.06.2019 bude preušená dodávka elektrickej energie pre odberné miesta uvedené v prílohe.


 
 

Zistovanie SILCVytlačiť
 

štatistika.pngOznamujeme občanom, že Štatistický úrad Slovenskej republiky vykoná v náhodne vybraných domácnostiach v období od 4.2.2019 do 28.6.2019  zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností /EU SILC/ v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Vybrané domácnosti navštívi pracovník ŠÚ. Všetky názory a informácie sú chránené a nebudú sa zverejňovať.


 
 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a plastov v roku 2019Vytlačiť
 


 
 

Opatrovateľská služba - ponukaVytlačiť
 

Obecný úrad Lietavská Lúčka oznamuje občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, že si môžu podať žiadosť o zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci.

Opatrovateľská služba sa poskytuje cez pracovné dni od 7.00 – 15.00 h v domácnosti žiadateľa. Minimálny rozsah opatrovateľskej služby je 1 h denne.

Poplatok občana je 1 € / hodina.

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby v obci vám poskytne na Obecom úrade v Lietavskej Lúčke, p. Henychová.


 
 

Voľné pracovné miesto - poštový doručovateľVytlačiť
 

logo_postaSlovenská pošta, a.s., Úsek ľudských zdrojov, Na Priekope 4, 010 01 Žilina

                                           

H Ľ A D Á

Poštového  doručovateľa

Miesto výkonu práce:      Pošta Lietavská Lúčka

   Termín nástupu:             ihneď, príp. dohodou

Týž. úväzok:                  32,5 hod. týždenne

 Mzda:                                486 EUR +možnosť získania pobádacej zložky mzdy až do výšky 90 EUR/mesačne prípadne dohodou

Druh pracovného pomeru : Pracovný pomer

Doba trvania pracovného pomeru:  určitá doba, neurčitý čas

Čo požadujeme :

 • stredné odborné vzdelanie, vyučenie
 • bezúhonnosť       
 •  zdravotnú spôsobilosť na výkon práce
 •  podmienka dovŕšenia 18 rokov veku
 •  základné ovládanie výpočtovej techniky

Náplň práce:    doručovanie všetkých druhov zásielok a výkon iných činností                           spojených s hmotnou zodpovednosťou

 • triedenie zásielok na doručovací rajón
 • vyúčtovanie zásielok

Výhody:          

 • pracovná doba pondelok až piatok
 • jednozmenný pracovný režim

 

Bližšie informácií získate na  tel. čísle:041/51 26 223, príp. e-mail: grecnarova.alena@slposta.sk, priamo na pošte Lietavská Lúčka

041/568 81 21 alebo adamikova.daniela@slposta.sk - 0903 619 040.       

Prípadne možnosť zamestnania na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o brigádnickej práci študentov, mzda 3,50 EUR/hod. prípadne dohodou.                                                                                                                                     


 
 

KNIŽNICA - hodiny pre verejnosťVytlačiť
 

Pondelok 09.00 - 11.00  
Utorok   15.00 - 17.00
Streda 09.00 - 11.00  
Štvrtok   15.00 - 17.00
Piatok 09.00 - 11.00  

logo_knihyv


 
 

RegistráciaVytlačiť
 

Obec Lietavská Lúčka ponúka návštevníkom webovej stránky obce možnosť zaregistrovať sa a nechať sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke. Využite novú možnosť získania informácií o dianí v obci.

http://www.lietavskalucka.sk/?program=5&user_reg_action=new_user


 
 

dnes je: 20.6.2019

meniny má: Valéria

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka