Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Prihlásenie sa k trvalému pobytu

A. Vlastník a spoluvlastník nehnuteľnosti

 1. LV nie starší ako 6 mesiacov
 2. Fotokópie (nie osvedčené) osobných dokladov (rodný list, sobášny list, rozvedení - právoplatné rozhodnutie o rozvode, vdovec(vdova) - úmrtný list, vysokoškolsky vzdelaní - diplom)

B. Nie vlastník

 1. Na tlačive k prihláseniu treba osvedčené podpisy všetkých spoluvlastníkov nehnuteľností a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v prenájme
 2. Všetky ostatné doklady

Potvrdenie sa nevyžaduje podľa § 3 ods. 8 písm. d) zákona č. 253/1988 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR v znení neskorších zmien a doplnkov, ak:

 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak:
 4. vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 

Občan na Obecnom úrade obdrží tlačivá:

 • Prihlasovací lístok na trvalý pobyt (zakladá sa k evidencii obyvateľstva na OcÚ)
 • Odhlasovací lístok z trvalého pobytu (zasiela sa po potvrdení obecným úradom do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu)
 • Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB  (zasiela sa pre centrálny register obyvateľstva do Banskej Bystrice)

 • Hlásenie o sťahovaní (zasiela obecný úrad pre Štatistický úrad v Trnave)
 • Potvrdenie o pobyte (obecný úrad potvrdí a ostáva občanovi)

 

Zmena trvalého pobytu v rámci obce - tlačivá:

 • Hlásenie pre REGOB
 • Potvrdenie o pobyte

 

Prihlásenie k prechodnému pobytu:

 • Súhlasy vlastníkov a spoluvlastníkov ako pri trvalom pobyte, aj LV
 • Občan nepredkladá fotokópie osobných dokladov
 • Prihlasovací lístok na prechodný pobyt (zakladá sa k evidencii obyvateľstva na OcÚ
 • Vyplní oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB

 

Po skolaudovaní nového rodinného domu:

Občan obdrží na Stavebnom úrade kolaudačné rozhodnutie, na základe toho musí požiadať o pridelenie súpisného čísla (potrebná aj kópia geometrického plánu).

Po pridelení súpisného a orientačného čísla domu treba podať žiadosť na Správu katastra v Žiline na zápis nového RD do katastra nehnuteľností (na katastrálnom úrade treba odovzdať: Originál rozhodnutia o pridelení súpisného a orientačného čísla a originál geometrický plán.)

Obecný úrad vybaví na OR PZ novostavbe index domu - ten je jednou z podmienok na prihlásenie trvalého pobytu občana obcou.

Poplatok za vydanie potvrdenia o pobyte je 5,00 €.


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka