Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Profil verejného obstarávateľa - archív

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec: Lietavská Lúčka
Sídlo: Cementárenská 3, 013 11  Lietavská Lúčka
IČO: 00 648 981
DIČ: 2020639027
Štatutárny zástupca: Ing. Marian Sliviak, starosta obce
Obec Lietavská Lúčka je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

V súvislosti s prijatím zákona č. 28/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinným od 18. februára 2013 a zákona č.  95/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinným od 01.07.2013 je povinný  verejný obstarávateľ zverejňovať informácie podľa § 41 ods. 1 a § 136 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako „Ostatné" a časti ponuky, označenej ako „Kritériá" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk.

Podľa § 155m ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska a splnenia povinnosti úradu podľa § 133 ods. 3 a 4 oprávnení splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v profile, uverejnení na ich webovom sídle.

Podľa § 136 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zákazku, pri ktorej môže podať námietky aj iná osoba, než orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b), verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 sú povinný zaslať úradu do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedia informáciu o tom, že:

a)    bolo všetkým záujemcom doručené oznámenie o výsledku výberu záujemcov podľa § 52 ods. 1, § 56 ods. 1, § 60 ods. 3, § 82 ods. 1, § 85 ods. 1, § 105 ods. 2 alebo § 108i ods. 1 s uvedením dátumu doručenia ak dochádza k výberu záujemcov,

b)    bolo všetkým uchádzačom, záujemcom a účastníkom doručené oznámenie o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka, s uvedením dátumu doručenia

c)    nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, záujemcu alebo účastníka po otváraní častí ponúk označených ako „Ostatné",

d)    nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, záujemcu alebo účastníka po otváraní častí ponúk označených ako „Kritéria",

e)    bolo všetkým uchádzačom, záujemcom a účastníkom doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, s uvedením dátumu doručenia


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka