Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Samostatne hospodáriaci roľník

Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:

  • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne,
  • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom, alebo,
  • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka

Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník, musí v prvom rade navštíviť obecný úrad, v mieste kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky ľudí,  s ktorými uzatvoril právoplatné nájomné zmluvy. Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj najatá. Najskôr musí získať osvedčenie na základe žiadosti o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka na základe vyššie spomínanej registrácie na obecnom úrade. Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdržaní Osvedčenia o zápise SHR.  Na obecný úrad je potrebné doniesť:

  • občiansky preukaz,
  • vyplnenú žiadosť o zápis do evidencie SHR (tlačivo),
  • doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva),
  • peňažné prostriedky v hotovosti, konkrétne 6,50 € za zápis do príslušnej evidencie, ktoré je potrebné zaplatiť priamo v pokladni obecného úradu.

Upozornenie: Činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nie je živnosťou, z toho dôvodu nemusí podnikateľ navštíviť živnostenský úrad a vybavovať živnostenské oprávnenie. Stačí preto vyššie uvedená registrácia na príslušnom  mestskom alebo obecnom úrade.

Do 30 dní podnikateľ obdrží Osvedčenie o zápise SHR.

Následne podnikateľ písomne požiada štatistický úrad (v krajskom meste) o pridelenie identifikačného čísla = IČO. (žiadosť).

Osoba, ktorá podniká ako samostatne hospodáriaci roľník musí mať pridelené IČO.


 

Samostatne hospodáriaci roľník

Žiadosť o zápis do evidencie SHR
 ziadost_zapis_shr.rtf (76.7 kB) (76.7 kB)

 ziadost_zapis_shr.pdf (345.3 kB) (345.3 kB)

Žiadosť o zmenu Osvedčenia SHR
 ziadost_zmenu_shr.rtf (71.2 kB) (71.2 kB)

 ziadost_zmenu_shr.pdf (208.4 kB) (208.4 kB)

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia SHR
 ziadost_zrusenie_shr.rtf (70.5 kB) (70.5 kB)

 ziadost_zrusenie_shr.pdf (263 kB) (263 kB)

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka