Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Tlačivá

Stavebné

Územno-plánovacia informácia k výstavbe na území obce

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Návrh na kolaudáciu

Žiadosť o rozkopové povolenie

Žiadosť o stanovisko k odňatiu pôdy z PPF

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Doplnenie žiadosti

Vzdanie sa odvolania

Stiahnutie žiadosti

Oznámenie o začatí stavebných prác

Stavebné drobné stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Opatrovateľská služba

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Samostatne hospodáriaci roľník

Žiadosť o zápis do evidencie SHR


Žiadosť o zmenu Osvedčenia SHR


Žiadosť o zrušenie Osvedčenia SHR

Ochrana prírody

Žiadosť o výrub dreviny

Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Obce

Ochrana ovzdušia

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Znečisťovanie ovzdušia - ohlasovacia povinnosť

Osvedčovanie

Čestné vyhlásenie

Splnomocnenie

 splnomocnenie.pdf (18.7 kB) splnomocnenie.pdf (18.7 kB)

Ostatné

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

Oznámenie o stanovišti včiel

Žiadosť o povolenie reklamného zariadenia

Žiadosť o vydanie súhlasu k otvoreniu prevádzky

Žiadosť o povolenie trhového predaja

Žiadosť o poskytnutie dodácie právnickej a fyzickej osobe - podnikateľovi

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

Oznámenie o vzniku - zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka