Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 726
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
25/2019ESEZA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, mestská časť - RačaZmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávaniaposkytovanie poradenských a konzultačných služieb v procese verejného obstarávania súvisiaceho s projektom – „Revitalizácia vnútrobloku v Lietavskej Lúčke"3 500,00 €17.5.2019nestanovený
24/2019Mgr. Renáta Rybárová, 013 11 Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 348prenájom miesta na hrob 2x30,62 €16.5.201921.6.2020
23/2019Mgr. Katarína Okuliarová, 013 11 Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 68prenájom miesta na hrob ne-typ50,00 €16.5.201931.12.2026
22/2019Zuzana Bellanová, 013 11 Lietavská LúkčaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 346prenájom miesta na hrob 3x30,00 €16.5.20193.7.2028
21/2019Vlasta Valachová, 013 11 Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 110prenájom miesta na hrob 3x30,00 €16.5.201923.2.2025
20/2019Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 BratislavaZmluva o poskytnutí NFP Poskytnutie NFP pre projekt: Revitalizácia vnútrobloku v Lietavskej Lúčke 522 019,61 €8.5.2019nestanovený
19/2019Rodinné centrum Lúčik, Žilinská cesta 20/39, Lietavská LúčkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť centra 600,00 €30.4.201931.12.2019
18/2019Vladimír Čerňan, 013 11 Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 81prenájom miesta na hrob 2x20,00 €30.4.201922.10.2025
17/2019Vladimír Danko, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 347prenájom miesta na hrob - detský10,00 €19.9.201918.9.2029
16/2019Vladimír Danko, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 23prenájom miesta na hrob 2x20,00 €19.9.201918.9.2029
15/2019Miroslava Skupeňová, Žilinská cesta 67/76, Lietavská LúčkaZmluva o dodávke pitnej vody č. 09/2019dodávka pitnej vody0,00 €24.4.2019nestanovený
14/2019Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRPoskytnutie dotácie na materiálno-technické vybavenie DHZO3 000,00 €19.4.201931.8.2019
13/2019Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o termínovanom úvere č. 126/002/19poskytnutie úveru 180 000,00 €17.4.201910.4.2025
12/2019Klub Slovenských turistov, Lietavská LúčkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť klubu 500,00 €12.4.201931.12.2019
11/2019Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žilina-BytčicaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na prevádzku fary1 500,00 €12.4.201931.12.2019
10/2019Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku, Lietavská LúčkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť organizácie 700,00 €12.4.201931.12.2019
9/2019Obecný športový klub stolného tenisu, Lietavská LúčkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť klubu1 000,00 €12.4.201931.12.2019
8/2019Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, ŽilinaZmluva o grantovom účteZriadenie účtu na poskytnutie dotácie z MPaRV SR0,00 €2.4.2019nestanovený
07/2019Milada Halahijová, ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 111prenájom miesta na hrob - detský10,00 €7.3.201931.12.2029
6/2019Gustáv Michalik, 010 08 ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 73prenájom miesta na hrob 2x20,00 €26.2.20193.10.2025
5/2019Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019Poskytnutie dotácie pre CVČ Kuzmányho Žilina 420,00 €26.2.2019nestanovený
4/2019Ing. Ivan Moravčík IVOMOS, Borova 3295/36, 010 07 Žilina MANDÁTNA ZMLUVA, č. 2019/SD/LL/RVLČvýkon činností stavebného dozoru na stavbe: „Revitalizácia vnútrobloku na ul. Lúčanska cesta, Lietavská Lúčka“4 110,00 €7.2.2019nestanovený
3/2019Helena Chrenková, ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 101prenájom miesta na hrob 2x20,00 €5.2.201920.1.2029
2/2019Ing. Arch. Stanislav Barényi, Priehradná 17, 031 01 Liptovský MikulášZmluva o dieloVypracovanie projektovej dokumentácie-revitalizácia vnútrobloku11 760,00 €18.1.2019nestanovený
1/2019Ing. Milan Šaran a Mgr. Mária Šaranová, ŽilinaKúpna zmluvapredaj pozemku prac. KN-C č. 1072/73 260,00 €16.1.2019nestanovený
111/2018MŽP SR v zastúpení SIaEA, Bajkalská 27, 827 99 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC431-2017-19Poskytnutie NFP - projekt: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy 270 117,15 €19.12.2018nestanovený
110/2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, BratislavaZmluva o poskytovaní služieb č. Z201855015Dodávka elektrickej energie70 035,00 €19.12.201831.12.2020
109/2018CYEB s.r.o., Záhradnícka 10, 945 01 KomárnoZmluva o poskytovaní služieb č. Z201855015Dodávka zemného plynu 129 900,00 €19.12.201831.12.2020
108/2018Iveta Kolaříková, U Byniny 277, Valašské Meziřičí, ČrZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 340prenájom miesta na hrob 2x43,89 €19.12.20188.8.2025
107/2018Miroslava Skupeňová, Žilinská cesta 67/76, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 17prenájom miesta na hrob 2x20,00 €19.12.201810.4.2027
106/2018JARS elektro, s.r.o, Kuzmányho 8428/20A, 010 01 ŽilinaZmluva o dieloStavebné úpravy hasičskej zbrojnice31 511,49 €13.12.2018nestanovený
105/2018Ľubomír Dutko, Hollého 62, ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 339prenájom miesta na hrob 2x41,24 €6.12.201831.12.2020
104/2018Lesný a pasienkový urbariát spoločenstiev obce L.Lúčka,Kunerad,Dúbravy - PSSponzorská zmluvaZmluva o poskytnutí daru na kultúrne podujatie "Mikuláš 2018" 100,00 €6.12.2018nestanovený
103/2018Michal Mikušík Agro-dvor, M.Chmeliara 380/25, Lietavská LúčkaZmluva o dieloZimná údržba komunikácií0,00 €4.12.201831.12.2019
102/2018Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., ŽilinaZmluva o propagácii firmyPropagácia firmy pri akcii "Mikuláš 2018" 500,00 €29.11.2018nestanovený
101/2018Disig, a.s., Záhradnícka 151, BratislavaZmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201814045poskytnutie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov 105,60 €28.11.2018nestanovený
100/2018Žilinský samosprávny krajZmluva o poskytnutí NFP z fondu malých projektovProjekt pre žiakov ZŠ: 100. výročie ČRS-prežime ho spolu13 363,00 €24.11.2018nestanovený
99/2018Marta Čerňanová, Na Vápenicu 14, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 67prenájom miesta na hrob 2x20,00 €21.11.201821.8.2025
98/2018Marta Čerňanová, Na Vápenicu 14, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 44prenájom miesta na hrob 2x20,00 €21.11.20182.8.2023
97/2018Alena Kasáková – GASTROALKA Slovakia, Turie 373Zmluva o nájme pozemkuprenájom časti parcely KN-C 646 o výmere 15 m2 30,00 €21.11.2018nestanovený
96/2018vlastníci bytov bytového domu Skalka 239/30, Lietavská LúčkaKúpna zmluvapredaj nebytového priestoru v bytovom dome súp. č.239 na parc. KN-C 172/7 570,00 €21.11.2018nestanovený
95/2018Peter Sliviak, Berlínska 1679/9, 010 08 ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 338prenájom miesta na hrob20,00 €15.11.201831.12.2021
94/2018Andrea Havličková, Š. Hulína 291/11, Lietavská LúčkaKúpna zmluvapredaj pozemku parc. č. KN-C 74/14 436,00 €15.11.2018nestanovený
93/2018Marián Kudla a Kristína Kudlová, Na Vápenicu 437/24, Lietavská LúčkaKúpna zmluvapredaj pozemku parc. č. KN-C 916/1 a 917/11 097,00 €15.11.2018nestanovený
92/2018Oľga Gašpieriková, Skalka 235/22, Lietavská lúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 337prenájom miesta na hrob49,91 €10.11.20182.6.2024
91/2018Marta Čerňanová, Zvolenská 1777/10, 010 08 ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 83Prenájom miesta na hrob33,27 €10.11.201813.9.2026
90/2018Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, ŽilinaDodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 126/005/18zmena dátumu prvého čerpania úveru0,00 €10.11.2018nestanovený
89/2018Anna Kyselová, Staničná 4, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 334Prenájom miesta na hrob10,00 €8.11.201825.7.2024
88/2018Mário Dubovec, Na Pleš 8, Lietavská LúčkaNájomná zmluva č. 2018/337/04prenájom 2-izbového bytu v bytovke Kaštieľ s.č. 337 749,64 €1.11.201831.10.2018
87/2018Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtuDotácia na opravu elektroinštalácie v budove hasičskej zbrojnice29 811,18 €26.10.201831.12.2022
Položky 1-50 z 726
ÚvodÚvodná stránka