Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 51-100 z 754
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
3/2019Helena Chrenková, ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 101prenájom miesta na hrob 2x20,00 €5.2.201920.1.2029
2/2019Ing. Arch. Stanislav Barényi, Priehradná 17, 031 01 Liptovský MikulášZmluva o dieloVypracovanie projektovej dokumentácie-revitalizácia vnútrobloku11 760,00 €18.1.2019nestanovený
1/2019Ing. Milan Šaran a Mgr. Mária Šaranová, ŽilinaKúpna zmluvapredaj pozemku prac. KN-C č. 1072/73 260,00 €16.1.2019nestanovený
111/2018MŽP SR v zastúpení SIaEA, Bajkalská 27, 827 99 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC431-2017-19Poskytnutie NFP - projekt: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy 270 117,15 €19.12.2018nestanovený
110/2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, BratislavaZmluva o poskytovaní služieb č. Z201855015Dodávka elektrickej energie70 035,00 €19.12.201831.12.2020
109/2018CYEB s.r.o., Záhradnícka 10, 945 01 KomárnoZmluva o poskytovaní služieb č. Z201855015Dodávka zemného plynu 129 900,00 €19.12.201831.12.2020
108/2018Iveta Kolaříková, U Byniny 277, Valašské Meziřičí, ČrZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 340prenájom miesta na hrob 2x43,89 €19.12.20188.8.2025
107/2018Miroslava Skupeňová, Žilinská cesta 67/76, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 17prenájom miesta na hrob 2x20,00 €19.12.201810.4.2027
106/2018JARS elektro, s.r.o, Kuzmányho 8428/20A, 010 01 ŽilinaZmluva o dieloStavebné úpravy hasičskej zbrojnice31 511,49 €13.12.2018nestanovený
105/2018Ľubomír Dutko, Hollého 62, ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 339prenájom miesta na hrob 2x41,24 €6.12.201831.12.2020
104/2018Lesný a pasienkový urbariát spoločenstiev obce L.Lúčka,Kunerad,Dúbravy - PSSponzorská zmluvaZmluva o poskytnutí daru na kultúrne podujatie "Mikuláš 2018" 100,00 €6.12.2018nestanovený
103/2018Michal Mikušík Agro-dvor, M.Chmeliara 380/25, Lietavská LúčkaZmluva o dieloZimná údržba komunikácií0,00 €4.12.201831.12.2019
102/2018Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., ŽilinaZmluva o propagácii firmyPropagácia firmy pri akcii "Mikuláš 2018" 500,00 €29.11.2018nestanovený
101/2018Disig, a.s., Záhradnícka 151, BratislavaZmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201814045poskytnutie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov 105,60 €28.11.2018nestanovený
100/2018Žilinský samosprávny krajZmluva o poskytnutí NFP z fondu malých projektovProjekt pre žiakov ZŠ: 100. výročie ČRS-prežime ho spolu13 363,00 €24.11.2018nestanovený
99/2018Marta Čerňanová, Na Vápenicu 14, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 67prenájom miesta na hrob 2x20,00 €21.11.201821.8.2025
98/2018Marta Čerňanová, Na Vápenicu 14, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 44prenájom miesta na hrob 2x20,00 €21.11.20182.8.2023
97/2018Alena Kasáková – GASTROALKA Slovakia, Turie 373Zmluva o nájme pozemkuprenájom časti parcely KN-C 646 o výmere 15 m2 30,00 €21.11.2018nestanovený
96/2018vlastníci bytov bytového domu Skalka 239/30, Lietavská LúčkaKúpna zmluvapredaj nebytového priestoru v bytovom dome súp. č.239 na parc. KN-C 172/7 570,00 €21.11.2018nestanovený
95/2018Peter Sliviak, Berlínska 1679/9, 010 08 ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 338prenájom miesta na hrob20,00 €15.11.201831.12.2021
94/2018Andrea Havličková, Š. Hulína 291/11, Lietavská LúčkaKúpna zmluvapredaj pozemku parc. č. KN-C 74/14 436,00 €15.11.2018nestanovený
93/2018Marián Kudla a Kristína Kudlová, Na Vápenicu 437/24, Lietavská LúčkaKúpna zmluvapredaj pozemku parc. č. KN-C 916/1 a 917/11 097,00 €15.11.2018nestanovený
92/2018Oľga Gašpieriková, Skalka 235/22, Lietavská lúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 337prenájom miesta na hrob49,91 €10.11.20182.6.2024
91/2018Marta Čerňanová, Zvolenská 1777/10, 010 08 ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 83Prenájom miesta na hrob33,27 €10.11.201813.9.2026
90/2018Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, ŽilinaDodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 126/005/18zmena dátumu prvého čerpania úveru0,00 €10.11.2018nestanovený
89/2018Anna Kyselová, Staničná 4, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 334Prenájom miesta na hrob10,00 €8.11.201825.7.2024
88/2018Mário Dubovec, Na Pleš 8, Lietavská LúčkaNájomná zmluva č. 2018/337/04prenájom 2-izbového bytu v bytovke Kaštieľ s.č. 337 749,64 €1.11.201831.10.2018
87/2018Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtuDotácia na opravu elektroinštalácie v budove hasičskej zbrojnice29 811,18 €26.10.201831.12.2022
86/2018Viktoria Sliviaková, Petzvalova 59, ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 336prenájom miesta na hrob 3x60,00 €25.10.201814.1.2028
85/2018Stavbau, s.r.o, K cintorínu 651, 010 40 ŽilinaZmluva o dieloRekonštrukcia ulice Skalka96 768,66 €11.10.2018nestanovený
84/2018CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 NitraZmluva o dieloObnova krytu vozovky na ul. Cementárenská 155 976,85 €11.10.2018nestanovený
83/2018Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, BratislavaProtokol č. b02218/2018-UVOP-U00130/18.00odovzdanie vlastníctva nehnuteľností KN-C 173/5, 173/6, 173/70,00 €10.10.2018nestanovený
82/2018MUDr. Ján Papán, Anton Hulin, Anna Mihálová, Mária BenkováNájomná zmluva č. 082/2018prenájom pozemku KN-E 522 v k.ú. Lietavská Lúčka40,00 €6.10.201831.12.2029
81/2018Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 BratislavaZ M L U V A č. 128332 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieposkytnutie finančných prosriedkov na realizáciu projektu Zlepšenie kvality ovzdušia v Obci Lietavská Lúčka30 000,00 €2.10.2018nestanovený
80/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Zmluva č. 30201/ZoVB-110/2018/SO-635-00/Lietavská Lúčka/166/Sl o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyexistencia energetických zariadení oprávneného z vecného bremena96,60 €29.9.2018nestanovený
79/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Zmluva č. 30201/ZoVB-003/2018/SO-635-00 a 636-00/Lietavská Lúčka/166/Sl o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyexistencia energetických zariadení oprávneného z vecného bremena32,20 €29.9.2018nestanovený
78/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Zmluva č. 30201/ZoVB-001/2018/SO-635-00 a 636-00/Lietavská Lúčka/166/Sl o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyexistencia energetických zariadení oprávneného z vecného bremena1 692,34 €29.9.2018nestanovený
77/2018Gustáv Hodas, Žilinská cesta 12/23, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 75prenájom miesta na hrob 2x20,00 €29.9.201815.11.2025
76/2018Mária Oravcová, Lúčanská 36, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 335prenájom miesta na hrob15,31 €28.9.201820.1.2024
75/2018Mária Oravcová, Lúčanská 36, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 334prenájom miesta na hrob 2x33,27 €28.9.20182.9.2025
74/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ŽilinaDohoda č. 18/25/50J/45 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiposkytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti6 753,15 €28.9.2018nestanovený
73/2018BROZ STAV s.r.o., Rosina 207, 013 22 RosinaZmluva o dielo č. 2/2018uskutočnenie stavebných prác spojených s Nadstavbou, prístavbou a stavebnými úpravami Materskej školy v Lietavskej Lúčke  318 184,24 €26.9.2018nestanovený
72/2018TES Media, s.r.o, Kragujevská 3754/4, 010 01 ŽilinaZmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služiebPropagácia počas podujatia Jesenné trhy 200,00 €21.9.201830.9.2018
71/2018T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 ŽilinaZmluva o obstaraní reklamyZverejnenie reklamy pri výstavbe ihriska pri ZŠ 1-42 000,00 €14.9.2018nestanovený
70/2018LL Hokejový klub n.f.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na úhradu faktúry za vodu 700,00 €7.9.201831.12.2018
69/2018Lesný a pasienkový uurbariát spoločenstiev obce Lietavská Lúčka Dúbravy, Kunerad - PSNájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu prenájom pozemku prac. KN-C 1072/466 v k.ú. Lietavská Lúčka 570,00 €7.9.2018nestanovený
68/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Zmluva č. 30201/ZoVB-137/2018/SO-635-00, 636-00/Lietavská Lúčka/166/Sl o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyexistencia energetických zariadení oprávneného z vecného bremena 753,48 €7.9.2018nestanovený
67/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremenojednorázova náhrada za zriadenie vecného bremena 146,54 €7.9.2018nestanovený
66/2018Šachový klub Baumit Lietavská LúčkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť klubu 200,00 €22.8.201831.12.2018
65/2018Danica Markušová, Žilinská cesta 21/41, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 126prenájom miesta na hrob 2x20,00 €21.8.201826.8.2025
Položky 51-100 z 754
ÚvodÚvodná stránka