Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 101-150 z 754
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
64/2018SPORT SERVICE, s.r.oZmluva o dieloVýstavba zavlažovacieho systému na futbalovom štadióne18 168,00 €15.8.2018nestanovený
63/2018Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, ŽilinaZmluva o termínovanom úvere č. 126/005/18Úver na investičné výdavky obce 150 000,00 €15.8.2018nestanovený
62/2018Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, ŽilinaZmluva o municipálnom úvere - č. 126/004/18Úver na predfinancovanie projektu spoločný pohyb...80 000,00 €15.8.2018nestanovený
61/2018Iveta Dubská, Bieloruská 522/12, 625 00 BrnoZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 333Prenájom miesta na dvojhrob20,00 €2.8.201816.9.2028
60/2018Milan Zvarík, Tatranská 7, ŽilinaZámenná zmluvazámena pozemok parc. KN-C č.850/97, 850/98 a 1120/140,00 €28.7.2018nestanovený
59/2018SPORT SERVICE, s.r.oZmluva o dieloVýstavba zavlažovacieho systému na futbalovom štadióne18 168,00 €25.7.2018nestanovený
58/2018Ing. Mária Kasmanová, Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná porubaZmluva o poskytovaní auditorských služiebVýkon auditu IÚZ a KÚZ0,00 €21.7.2018nestanovený
57/2018MANOS CONSULTING s.r.o.Zmluva o dieloVypracovanie žiadosť o NFP - revitalizácia vnútrobloku1 800,00 €6.7.2018nestanovený
56/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, BratislavaNájomná zmluva č. 30201/NZ-121/2017/Lietavská Lúčka/188/SIPrenechanie pozemkov do dočasného užívania2 284,96 €6.7.2018nestanovený
55/2018Ministerstvo doprava a výstavby SR, Nám. slobody 6, BratislavaZmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2018Poskytnutie dotácie za účelom spracovania ÚP obce4 951,20 €6.7.2018nestanovený
54/2018Ing. Ivan Moravčík IVOMOS, Borova 3295/36, ŽilinaMandátna zmluvaVýkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia MŠ7 428,00 €22.6.2018nestanovený
53/2018Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidielTedchnické zhodnotenie vozidla T8150,00 €22.6.2018nestanovený
52/2018Ing. arch. Stanislav Barényi, priehradná 17, Liptovský MikulášZmluva o dielovypracovanie PD na projekt Revitalizácia vnútrobloku v Lietavskej Lúčke8 940,00 €21.6.201829.6.2018
51/2018Anna Porubčanská, Na Dúbravy 141/7, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 331prenájom miesta na hrob 2x20,00 €16.6.201812.6.2028
50/2018Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., V. Tvrdého 23, ŽilinaZmluva o dielovypracovanie hlukovej štúdie pre celé územie obce Lietavská Lúčka4 800,00 €15.6.2018nestanovený
49/2018T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 ŽilinaRámcová dohoda o zbere, preprave a likvidácii komunálneho odpaduSlužby v oblasti nakladania s odpadmi 758 488,77 €15.6.201814.6.2021
48/2018Alena žarnovická, Skalka 238/28, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 143prenájom miesta na hrob 2x20,00 €15.6.201813.1.2028
47/2018Iveta Pechová, M. Chmeliara 26, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 290/002/2018prenájom bytu č. 02 - nadstavba DS Š. Hulína 90,00 €9.6.20183.3.2019
46/2018Marcela Dobrucká, Rosinská 32/C, ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 172prenájom miesta na hrob 2x20,00 €7.6.20182.9.2025
45/2018Stavbau, s.r.oZmluva o dieloStavebné práce-rozšírenie vodovodu a splaš.kanalizácie - II. etapa30 001,43 €6.6.2018nestanovený
44/2018EuroPro Slovensko, n.o., Na kopci 652/3, 010 01 ŽilinaRámcová zmluva o poskytovaní služiebKonzultačné a poradenské služby0,00 €1.6.2018nestanovený
43/2018Terézia Gejdošová, Cementárenská 33, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 330prenájom miesta na hrob - detský10,00 €31.5.201823.8.2025
42/2018Katarína Mičudová, Na Vápenicu 438/26, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 10prenájom miesta na hrob 3x30,00 €29.5.201823.12.2026
41/2018BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 ŽilinaZmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osobyspracovanie dokumentácie z hľadiska ochrany osobných údajových v súlade s GDPR 330,00 €25.5.2018nestanovený
40/2018AJFA + AVIS, s.r.o, Klemensova 34, 010 01 ŽilinaKúpna zmluva Z201822317Malotraktor s prívesom a príslušenstvom34 099,99 €25.5.2018nestanovený
39/2018Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, BratislavaZmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekoštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Lietavská Lúčka finančný príspevok - výstavba zavlažovacieho systému v areáli futbalového štadióna15 000,00 €23.5.2018nestanovený
38/2018Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, ŽilinaZmluva o bežnom účteZriadenie dotačného účtu0,00 €18.5.2018nestanovený
37/2018Oľga Mihalová, Cementárenská 93/49, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 291prenájom miesta na hrob 2x43,89 €16.5.201810.4.2025
36/2018Rodinné centrum Lúčik, Žilinská cesta 20/39Zmluva o nájme nebytových priestorovNájom nebytového priestoru v klubovni DK 200,00 €12.5.2018nestanovený
35/2018Klub Slovenských turistovZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť klubu 500,00 €8.5.201831.12.2018
34/2018Slovenský červený kríž, územný spolok ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť oblastnej organizácie 500,00 €8.5.201831.12.2018
33/2018Základná organizácia Jednota dôchodcov na SlovenskuZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť organizácie 700,00 €8.5.201831.12.2018
32/2018LL Hokejový klub n.f.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť klubu 400,00 €8.5.201831.12.2018
31/2018Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žilina-BytčicaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na prevádzku fary1 500,00 €8.5.201831.12.2018
30/2018Rodinné centrum LúčikZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť centra 300,00 €8.5.201831.12.2018
29/2018Lýdia Adamovičová, na Vápenicu 11, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 62prenájom miesta na hrob 2x20,00 €6.10.20185.10.2028
28/2018EMATECH, s.r.o, Piešťanská 3/3, RadošinaKúpna zmluva č. Z201818855Vybavenie zberného dvora 155 426,40 €5.5.201830.9.2019
27/2018JRK Slovensko s.r.o, Gallayova 1956/11, BratislavaKúpna zmluva č. Z201817421 Zmluva zrušená dňa 25.05.2018Malotraktor s prívesom a príslušenstvom 31 990,00 €5.5.201829.6.2018
26/2018Športový klub Cementáreň Lietavská LúčkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť klubu14 000,00 €1.5.201831.12.2018
25/2018Obecný športový klub stolného tenisu, Lietavská LúčkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť klubu1 000,00 €1.5.201831.12.2018
24/2018alding, s.r.o, Hričovské Podhradie 49, 013 41 Hričovské PodhradieZmluva o poskytovaní služiebExterné riadenie projektu - Zníženie energetickej náročnosti DK3 600,00 €28.4.2018nestanovený
23/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno jednorázova náhrada za zriadenie vecného bremena25,86 €25.4.2018nestanovený
22/2018Dobrovoľný hasičský zbor Lietavská LúčkaZmluva o dieloÚprava zelene, čistiace práce v obci0,00 €21.4.2018nestanovený
21/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRDotácia na zabezpečenie mat.-techn.vybavenia DHZO3 000,00 €17.4.2018nestanovený
20/2018Bernarda Olejkárová, Skalka 9, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 153prenájom miesta na hrob 2x20,00 €17.4.20182.2.2028
19/2018Antónia Čerňanová, M. Chmeliara 6, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 126prenájom miesta na hrob 2x20,00 €13.4.201817.2.2028
18/2018Marcela Rosinčinová, Lúčanská 8, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 290prenájom miesta na hrob 2x30,62 €12.4.201826.6.2021
17/2018Alexander Čerňan, Na Vápenicu 404/3, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 125prenájom miesta na hrob 10,00 €11.4.2018nestanovený
16/2018SPORT SERVICE, s.r.o, Diaková 111, 038 02Zmluva o dieloVýstavba multifunkčného ihriska81 136,07 €7.4.2018nestanovený
15/2018Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, ŽilinaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektriny Na Pleš 337/1, byt č. 5 0,00 €6.4.2018nestanovený
Položky 101-150 z 754
ÚvodÚvodná stránka