Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 151-200 z 738
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
82/2017Martin Červený, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 505/11/2017prenájom bytu č. 11 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €22.12.201731.12.2020
81/2017Rudolf Brnčo, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 505/09/2017prenájom bytu č. 09 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €22.12.201731.12.2020
80/2017Jozef Brnčo, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 505/08/2017prenájom bytu č. 08 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €22.12.201731.12.2020
79/2017Matej Smetana, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 505/07/2017prenájom bytu č. 07 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €22.12.201731.12.2020
78/2017Peter Sloviak, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 505/06/2017prenájom bytu č. 06 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €22.12.201731.12.2020
77/2017Magdaléna Frühaufová, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 505/05/2017prenájom bytu č. 05 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €22.12.201731.12.2020
76/2017Jana Krajčíková, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 505/04/2017prenájom bytu č. 04 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €22.12.201731.12.2020
75/2017Zuzana Gejdošová, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 505/02/2017prenájom bytu č. 02 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €22.12.201731.12.2020
74/2017Ing. Stanislav Gejdoš, Cemnetárenská 85/33, Lietavská LúčkaZmluva o nájme nebytových priestorov číslo 74/2017prenájom nebytovýcj priestorov v Hasičskej zbrojnici 135,36 €21.12.2017nestanovený
73/2017Mesto Žilina, Mesto Rajecké Teplice, Obec PorúbkaZmluva o zriadení Združenia ibcí Rajecká cyklotrasačinnosť združenia - vybudovanie cyklistickej trasy v Rajeckej doline0,00 €20.12.2017nestanovený
72/2017STAVBAU, s.r.o, K Cintorínu 651, 010 04 ŽilinaZmluva o dielo č. 04/12/2017Miestna komunikácia "Pod cintorínom"58 139,31 €14.12.2017nestanovený
71/2017Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Zmluva č. 30201/ZoNZVB002/2017/SO-906-00/ Lietavská Lúčka/166/Sl o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyexistenica plynovodu a prechod a prjazd zamestancov údržby plynovodu 357,12 €14.12.2017nestanovený
70/2017Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,010 47 ŽilinaKúpna zmluvapozemok KN-C 143/3 600,00 €12.12.2017nestanovený
69/2017Michal Mikušík Agro - Dvor, M. CHmeliara 380/25, Lietavská LúčkaZmluva o dielo o údržbe komunikácií v obciZimná údržba komunikácií0,00 €29.11.2017nestanovený
68/2017Marta Čerňanová, Na Vápenicu 415/25, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 262prenájom miesta na hrob 2x20,00 €25.11.20173.12.2027
67/2017Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuPríspevok na nadstavbu a stavebné úpravy MŠ 295 915,57 €10.11.2017nestanovený
66/2017Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,010 47 ŽilinaZmluva o zriadení vecného bremenauloženie podzemného elektrického vedenia zriadenie ochranného pásma na pozemkoch vo vlastníctve obce0,00 €10.11.201710.11.2037
65/2017Helena Kudlová, Žilinská cesta 32/45, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 71prenájom miesta na hrob 1x10,00 €9.11.201712.1.2027
64/2017Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie pre CVČ Kuzmányho 60,00 €9.11.201731.12.2017
63/2017Úrad Práce sociálnych vecí a rodiny ŽilinaDohoda č. 23/054/2017 o poskytnutí príspevku "Šanca pre mladých"Príspevok na vytvorenie pracovného miesta0,00 €28.10.2017nestanovený
62/2017Ing. Ivan Moravčík IVOMOS, Borová 3295/36, 010 07 ŽilinaMandátna znluva č. 2017/2/VO/LLzabezpečenie verejného obstarávania pre projekt "Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy v Lietavskej Lúčke"2 880,00 €18.10.2017nestanovený
61/2017Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o bežnom účteBÚ pre projekt NFP - nadstavba a prístavba MŠ0,00 €30.9.2017nestanovený
60/2017Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, BratislavaZmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno č. 30201/ZoNZVB 003/2017/SO-635-00/Lietavská Lúčka/166/Sljednorázová náhrada za zriadené vecné bremeno32,20 €29.9.2017nestanovený
59/2017Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, BratislavaZmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno č. 30201/ZoNZVB 059/2016/SO-653-00/Lietavská Lúčka/166/Sljednorázová náhrada za zriadené vecné bremeno 148,82 €29.9.2017nestanovený
58/2017Slovenský červený kríž, územný spolok ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na podporu členov klubu v obci 500,00 €9.9.201731.12.2017
57/2017Ing. Ivan Moravčík IVOMOS, Borova 3295/36, ŽilinaMandátna zmluva č. 2017/SD/LLVýkon činnosti stavebného dozoru - DK5 400,00 €7.9.2017nestanovený
56/2017Ing. Ivan Moravčík IVOMOS, Borova 3295/36, ŽilinaMandátna zmluva č. 2017/VO/LLVýkon činností vo verejnom obstarávaní /DK/2 760,00 €7.9.2017nestanovený
55/2017HEAD Studio s.r.o.Zmluva o dielo č. 01/2017/PDProjekt.dokumentácia /zníženie energ.náročnosti DK/4 760,00 €7.9.2017nestanovený
54/2017LL Hokejový klub n.f., Lietavská LúčkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť klubu 500,00 €6.9.201731.12.2017
53/2017Rímskokatolícka cirkev, farnosť BytčicaZmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na prevádzku fary1 500,00 €29.8.201731.12.2017
52/2017Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, ŽilinaZmluva o grantovom účtezriadenie účtu pre prijatie dotácie - hasičská zbrojnica0,00 €29.8.2017nestanovený
51/2017Obecný športový klub stolného tenisu Lietavská LúčkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť klubu1 000,00 €29.8.201731.12.2017
50/2017Šachový klub Baumit Lietavská LúčkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť klubu 400,00 €26.8.201731.12.2017
49/2017Jednota dôchodcov Slovenska - základná organizáciaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť organizácie 400,00 €25.8.201731.12.2017
48/2017Športový klub Cementáreň Lietavská LúčkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť futbalového klubu12 000,00 €24.8.201731.12.2017
47/2017Materské centrum LúčikZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceposkytnutie dotácie na činnosť centra 300,00 €24.8.201731.12.2017
46/2017Klub Slovenských turistovZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceposkytnutie dotácie na činnosť klubu 500,00 €24.8.201731.12.2017
45/2017Zuzana Matušková, Vrátna 514Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 137prenájom miesta na hrob 1x10,00 €11.8.20173.7.2026
44/2017Dušan Chládek, B.S. Timravy 948/3, ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 117prenájom miesta na hrob 2x20,00 €2.8.20174.9.2025
43/2017T+T , a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 ŽilinaDodatok č. 1 Rámcovej dohody č. 01 /2014 o zbere, preprave a likvidácii komunálneho odpadudoba trvania (32/2014)0,00 €26.7.2017nestanovený
42/2017SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, BratislavaZmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoúaO 44/2017/RCSúdržba,oprava plynárenského zariadenia NZ 1€ - 44/2017/RCS0,00 €22.7.2017nestanovený
41/2017SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, BratislavaZmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 44/2017/RCSprenájom plnyárenského zariadenia parc. KN-C 1114/11,00 €22.7.2017nestanovený
40/2017Alena Strakošová, Skalka 213/3, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 65prenájom miesta na hrob 1x10,00 €18.7.201730.10.2023
39/2017Obce: Porúbka, Podhorie, Lietava, Turie, Lietavská Svinná-BabkovZmluva o založení združenia obcíZaloženie združenia na predloženie žiadosti o NFP0,00 €23.6.2017nestanovený
38/2017Jana Paluchová, Žilinská cesta 6/11, 013 11 Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuPrenájom hrobového miesta - 2x20,00 €10.6.201713.8.2025
37/2017Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 ŽilinaZmluva o ziadení vecného bremenavecné beremno - umiestnenie kanalizácie na ul. M. Chmeliara10,00 €9.6.2017nestanovený
36/2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ŽilinaDohoda o pomoci v hmotnej núdziVýkon menších obecných služieb0,00 €7.6.201731.12.2018
35/2017Dušan Bujdák, Skalka 239/30, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 505/10/2017prenájom bytu č. 10 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €3.6.201731.5.2020
34/2017Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na zabezpečenie vybavenia DHZ3 000,00 €3.6.201731.8.2017
33/2017Magdaléna Mikušíková, Na Vápenicu 443/36, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 266prenájom miesta na detský hrob10,00 €30.5.201720.6.2027
Položky 151-200 z 738
ÚvodÚvodná stránka