Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 201-250 z 754
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
48/2017Športový klub Cementáreň Lietavská LúčkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť futbalového klubu12 000,00 €24.8.201731.12.2017
47/2017Materské centrum LúčikZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceposkytnutie dotácie na činnosť centra 300,00 €24.8.201731.12.2017
46/2017Klub Slovenských turistovZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceposkytnutie dotácie na činnosť klubu 500,00 €24.8.201731.12.2017
45/2017Zuzana Matušková, Vrátna 514Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 137prenájom miesta na hrob 1x10,00 €11.8.20173.7.2026
44/2017Dušan Chládek, B.S. Timravy 948/3, ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 117prenájom miesta na hrob 2x20,00 €2.8.20174.9.2025
43/2017T+T , a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 ŽilinaDodatok č. 1 Rámcovej dohody č. 01 /2014 o zbere, preprave a likvidácii komunálneho odpadudoba trvania (32/2014)0,00 €26.7.2017nestanovený
42/2017SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, BratislavaZmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoúaO 44/2017/RCSúdržba,oprava plynárenského zariadenia NZ 1€ - 44/2017/RCS0,00 €22.7.2017nestanovený
41/2017SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, BratislavaZmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 44/2017/RCSprenájom plnyárenského zariadenia parc. KN-C 1114/11,00 €22.7.2017nestanovený
40/2017Alena Strakošová, Skalka 213/3, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 65prenájom miesta na hrob 1x10,00 €18.7.201730.10.2023
39/2017Obce: Porúbka, Podhorie, Lietava, Turie, Lietavská Svinná-BabkovZmluva o založení združenia obcíZaloženie združenia na predloženie žiadosti o NFP0,00 €23.6.2017nestanovený
38/2017Jana Paluchová, Žilinská cesta 6/11, 013 11 Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuPrenájom hrobového miesta - 2x20,00 €10.6.201713.8.2025
37/2017Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 ŽilinaZmluva o ziadení vecného bremenavecné beremno - umiestnenie kanalizácie na ul. M. Chmeliara10,00 €9.6.2017nestanovený
36/2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ŽilinaDohoda o pomoci v hmotnej núdziVýkon menších obecných služieb0,00 €7.6.201731.12.2018
35/2017Dušan Bujdák, Skalka 239/30, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 505/10/2017prenájom bytu č. 10 - nájomný bytový dom Lúčanská 480,00 €3.6.201731.5.2020
34/2017Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na zabezpečenie vybavenia DHZ3 000,00 €3.6.201731.8.2017
33/2017Magdaléna Mikušíková, Na Vápenicu 443/36, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 266prenájom miesta na detský hrob10,00 €30.5.201720.6.2027
32/2017Magdaléna Mikušíková, Na Vápenicu 443/36, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 67prenájom miesta na hrob 2x20,00 €30.5.201720.6.2027
31/2017Naďa Janurová, Na Vápenicu 31, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 36prenájom miesta na hrob 3x30,00 €30.5.201716.4.2027
30/2017KT Med s.r.o, Cementárenská 65, Lietavská LúčkaZmluva o nájme nebytových priestrov č. 01/2017prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska3 914,20 €20.5.201731.3.2022
29/2017Božena Pinčíková, Skalka 223/25, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 35prenájom miesta na hrob 2x20,00 €20.5.201715.8.2025
28/2017Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, ŽilinaZmluva o termínovanom úvere č. 02/050/11 Dodatok č. 2úročenie úveru0,00 €17.5.2017nestanovený
27/2017Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, ŽilinaZmluva o termínovanom úvere č. 02/002/17poskytnutie úveru na stavebné úpravy na miestnej komunikáciipolufin. výstavby vi83 499,74 €17.5.201713.5.2022
26/2017Domov pomocnej ruky, n.o., Na Bárek 686, Žilina-TrnovéZmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladovÚhrada nákladov za sociálnu službu pre M. Majířa  161,00 €11.5.20179.4.2017
25/2017Mária Madarová, Lúčanská 198/26, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 260prenájom miesta na hrob 1x20,00 €4.5.201725.3.2025
24/2017Ing. Peter Ďureček, M. Čulena 23, Banská BystricaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 258prenájom miesta na hrob 1x10,00 €4.5.201729.3.2027
23/2017Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 ŽilinaZmluva o ziadení vecného bremenavecné beremno - umiestnenie kanalizácie na ul. M. Chmeliara10,00 €4.5.2017nestanovený
22/2017Družstvo BREZOVÁ, Jesenského 1089/1, 010 01 ŽilinaKúpna zmluva pozemky v k.ú. Lietavská Lúčka KN-E č. 91,00 €3.5.2017nestanovený
21/2017Dobrovoľný hasičský zbor Lietavská LúčkaZmluva o dieloÚprava a údržba zelene v obci0,00 €28.4.2017nestanovený
20/2017Rozália Kudlová, Cementárenská 131/60, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 16prenájom miesta na hrob 2x20,00 €27.4.201731.12.2026
19/2017Rozália Kudlová, Cementárenská 131/60, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 263prenájom miesta na hrob 2x20,00 €27.4.201731.12.2026
18/2017Marta Čerňanová, Na Vápenicu 415/25, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 262prenájom miesta na hrob 2x20,00 €27.4.20173.12.2027
17/2017Beáta Šútovcová, Skalka 28, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 259prenájom miesta na hrob 1x10,00 €27.4.201731.12.2027
16/2017Športový klub Cementáreň Lietavská LúčkaPoskytnutie dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť klubu2 000,00 €26.4.2017nestanovený
15/2017Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Hurbanova16, 010 01 ŽilinaDohoda č. 15/2017/§54-CzKNPríspevok na podporu a vytváranie pracovných miest8 805,45 €30.3.201730.10.2018
14/2017Miloslav Červený, M. Chmeliara 391/22, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 257prenájom miesta na hrob 1x10,00 €18.3.201717.3.2019
13/2017Peter Hoskovec, Poluvsie 158, 013 13 Rajecké TepliceZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 216Prenájom hrobového miesta 2x20,00 €22.10.201721.10.2027
12/2017Anna Garajová, Žilinská cesta 65/72, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 146prenájom miesta na detský hrob10,00 €23.2.20171.8.2025
11/2017Anna Garajová, Žilinská cesta 65/72, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 145prenájom miesta na hrob 2x20,00 €23.2.20171.8.2025
10/2017Miroslav Čerňan, Na Vápenicu 440/30, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 70prenájom miesta na hrob 3x30,00 €21.2.201720.2.2027
9/2017Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie pre činnosť CVČ 480,00 €18.2.201715.12.2018
98/2016Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Tulská 33Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 01/2017dodávka tepla a TÚV pre bytový dom Skalka 280,00 €1.1.2017nestanovený
8/2017Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16, ŽilinaDohoda č. 5/§50j/NS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiposkytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania precovných miest0,00 €31.1.2017nestanovený
7/2017Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16, ŽilinaDohoda č.1/§54/2017 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu Cesta z kruhu nezamestnanosti poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania precovných miest0,00 €31.1.2017nestanovený
6/2017Magdaléna Slaboňová, Školský dvor 9/16, Žilina-BytčicaZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuPrenájom miesta na dvojhrob20,00 €1.2.201731.12.2020
5/2017Ing. Tibor Čerňan, Žarnova, ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 1prenájom miesta na hrob 2x20,00 €27.1.20173.10.2027
4/2017Jozef Tomaščík, Lúčanská 192/14, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 30prenájom miesta na hrob 2x20,00 €12.1.201718.12.2025
3/2017Hyundam Slovakia, s.r.o., M.R. Štefánika 71, ŽilinaZmluva o budúcej zmluve o dodávke pitnej vodydodávka pitnej vody0,00 €6.1.20174.1.2019
2/2017Vladimír Papan, Cementárenská 73/9, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 261prenájom miesta na hrob 3x30,00 €5.1.201731.12.2019
1/2017Michal Mikušík - Agro dvorZmluva o dieloZimná údržba komunikácií v obci0,00 €5.1.201730.4.2017
97/2016Emília Repáňová, Osiková 3210/3, ŽilinaZmluva o prenájme nebytových priestorov číslo 05/2016prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb 456,96 €1.1.2017nestanovený
Položky 201-250 z 754
ÚvodÚvodná stránka