Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Lietavská Lúčka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 251-300 z 754
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
96/2016FLORPLANT, s.r.o., Krmelínska 112, Ostrava-Nová BěláZmluva o prenájme nebytových priestorov číslo 04/2016prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb 162,45 €1.1.2017nestanovený
95/2016Mgr. Viera Hudáková, Turie 328Zmluva o prenájme nebytových priestorov číslo 03/2016prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska2 324,20 €1.1.201731.12.2021
94/2016Národná dialničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, BratislavaZmluva o odovzdaní a prevzatí cestyOdovzdanie investícii do trvalého vlastníctva0,00 €21.12.2016nestanovený
93/2016Ing. Ján Béreš, Nám. Ľ. Fullu 12, ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 256prenájom miesta na hrob 3x30,00 €20.12.201631.12.2020
92/2016Ing. Ján Béreš, Nám. Ľ. Fullu 12, ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 255prenájom miesta na hrob 1x12,00 €20.12.201631.12.2020
91/2016Dana Kúnová, Lúčanská 155/13, Lietavská LúčkaZmluva o nájme bytu 290/005/2016prenájom bytu č. 5 v nadstavbe DS6 805,44 €2.12.201630.11.2019
90/2016CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 NitraZmluva o dielo č. 81/2016/08431/M/RStavebné práce na miestn.komunikácii, odvodnenie komunikácie83 499,74 €25.11.2016nestanovený
89/2016František Hoskovec, Poluvsie 158, Rajecké TepliceZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 216prenájom miesta na hrob 2x20,00 €24.11.201621.10.2017
88/2016František Balcár, Bazovského 8, TrenčínZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 250prenájom miesta na hrob 2x20,00 €24.11.201621.8.2025
87/2016Zdenka Halamíková, Žilinská cesta 47/36, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 260prenájom miesta na hrob 2x13,27 €24.11.201620.5.2017
86/2016MARMONT spol. s r.o., Šoltésovej 11, 010 01 ŽilinaZmluva o dielo č. 16112016Rozšírenie plynovodnej siete na ul. M. Chmeliara18 246,21 €23.11.2016nestanovený
85/2016Mária ChovancováZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 249prenájom miesta na hrob 2x20,00 €22.11.201628.8.2025
84/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ŽilinaDohoda č. 16/25/010/85Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi0,00 €1.1.201731.12.2017
83/2016Anna Šteinerová, Lúčanská 195/20, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 21prenájom miesta na hrob 2x20,00 €12.11.201631.12.2025
82/2016URBARCH SK, s.r.o, Závodská cesta 4, 010 01 ŽilinaZmluva o dielo č. 4/2016Územný plán obce Lietavská Lúčka11 854,00 €11.11.2016nestanovený
81/2016Hasičský zbor Priekopa, II. kolónia 38, 036 01 MartinKúpna zmluva v súlade so zákonom o majetku obcíPredaj hasičského auta - Avia DVS10,00 €11.11.2016nestanovený
80/2016Ing. Peter Hodas, Borová 24, 010 01 ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 34Prenájom miesta na hrob - 3x30,00 €8.11.201616.8.2025
79/2016Ing. Marcela Hulínová, Na Vápenicu 45, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 79prenájom miesta na hrob 2x20,00 €20.10.201627.6.2026
78/2016MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574 049 51 BrzotínKúpna zmluva č. Z201630941Intenzifikácia triedeného zberu - nádoby na triedený odpad16 300,00 €19.10.2016nestanovený
77/2016Mária Jarinová, Skalka 13, 013 11 Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 231Prenájom hrobového miesta 3x30,00 €3.10.20165.6.2026
76/2016Mária Jarinová, Skalka 13, 013 11 Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 232Prenájom hrobového miesta 2x20,00 €3.10.201631.12.2025
75/2016Mária Jarinová, Skalka 13, 013 11 Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebusku č. 38Prenájom hrobového miesta 2x20,00 €3.10.201625.10.2025
74/2016SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, BratislavaZmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej sieteúprava práv a povinností pri rozšírení distribučnej siete0,00 €4.10.20164.10.2021
73/2016Ing. Michal Vanca a Ing. Marcela Vancová, Lietavská LúčkaKúpna zmluvapredaj pozemku parc. č. KN-C 1038/110 005,00 €1.10.2016nestanovený
72/2016Júlia Prekopová, Dobšinského 14, ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 248prenájom miesta na hrob 2x20,00 €24.9.201620.8.2025
71/2016Orange Slovensko a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služiebSIM karta pre EZS - DK 1,00 €17.9.2016nestanovený
70/2016Koloman Gjabel, Žilinská cesta 36, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 130prenájom miesta na hrob 2x20,00 €8.9.201627.1.2026
69/2016Mesto ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie pre CVČ - Kuzmányho 780,00 €1.9.201631.12.2016
68/2016LL Hokejový klub n.f.Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na činnosť klubu 400,00 €31.8.201631.12.2016
67/2016Recyklačný fondZmluva o poskytnutí prostriedkov z recyklačného fondu č.1362/16/30Poskytnutie dotácie na nákup nádob pre triedený zber16 458,00 €27.8.2016nestanovený
66/2016MUDr Alžbeta DragúňováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2016prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska2 169,70 €26.8.201631.8.2021
65/2016Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremenojednorázová náhrada za vecné bermeno 148,92 €25.8.2016nestanovený
64/2016Marta Bobáňová, 1, mája 9, ŽilinaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 162prenájom miesta na hrob 3x30,00 €11.8.201620.8.2025
63/2016Jana Markušová, J. Martáka 15, Martin-PriekopaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 247prenájom miesta na hrob 2x30,62 €4.8.201631.12.2000
62/2016TES MEDIA s.r.oZmluva o dieloDodanie kamerového systému v rámci projektu15 980,40 €2.8.201631.10.2016
61/2016LEKÁREŇ LIETAVSKÁ LÚČKA, s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2016prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska5 455,00 €28.7.201630.6.2021
60/2016Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Zmluva o budúcej kúpnej zmluvepredaj pozemku parcela KN-C 1117/1870,30 €28.7.2016nestanovený
59/2016AVEC trade SK, s.r.oSponzorská zmluvaPoskytnutie daru pre spevácky súbor Lúčanka 300,00 €22.7.201631.12.2016
58/2016Rímskokatolická cirkev, farnosť Žilina-BytčicaZmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na prevádzku fary1 500,00 €12.7.201631.12.2016
57/2016Materské centrum LúčikZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceposkytnutie dotácie na činnosť centra 200,00 €8.7.201631.12.2016
56/2016Športový klub Cementáreň Lietavská LúčkaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceposkytnutie dotácie na činnosť klubu10 000,00 €8.7.201631.12.2016
55/2016Základná organizácia Jednota dôchodcov na SlovenskuZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceposkytnutie dotácie na činnosť organizácie 400,00 €8.7.201631.12.2016
54/2016Klub Slovenských turistovZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceposkytnutie dotácie na činnosť klubu 500,00 €8.7.201631.12.2016
53/2016Združenie na záchranu Lietavského hraduZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceposkytnutie dotácie na činnosť združenia 150,00 €8.7.201631.12.2016
52/2016Obecný športový klub stolného tenisuZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu poskytnutie dotácie na činnosť klubu1 000,00 €8.7.201631.12.2016
51/2016Slovenský červený kríž, územný spolok ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceposkytnutie dotácie na činnosť spolku 500,00 €8.7.201631.12.2016
50/2016Vladimír Bánovčin, J. Bytčiančina 310/9, Lietavská LúčkaZmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 246prenájom miesta na hrob 3x30,00 €7.7.201631.12.2026
49/2016ENERGA Slovakia s.r.oZmuva o poskytovaní služieb č. Z201614681Dodávka zemného plynu do odberných miest obce79 166,19 €16.6.201631.12.2018
48/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201614678Dodávka elektrickej energie do odberných miest obce54 148,00 €24.6.201631.12.2018
47/2016NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, BratislavaZmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovzabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci0,00 €24.6.2016nestanovený
Položky 251-300 z 754
ÚvodÚvodná stránka